more translations made by:

* Andrzej S. Kaznowski (Polish)
 * Clavdia Horvat (Slovenian)
 * Fabrizio Tarizzo (Italian)
 * Gunar (Spanish)
 * Rino Simeone (Italian)
 * wei (Swedish)
This commit is contained in:
pootle-translation 2007-04-01 10:55:44 +00:00
parent a34c885cb4
commit 02573fff98
34 changed files with 942 additions and 971 deletions

View File

@ -1,158 +1,157 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-29 00:33+0200\n"
"Last-Translator: Andrzej S. Kaznowski <andrzej@kaznowski.com>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Title.Top
#: :
msgid "The CryptoBox"
msgstr ""
msgstr "CryptoBox"
#: Title.Slogan
#: :
msgid "Privacy for the rest of us."
msgstr ""
msgstr "Prywatność dla każdego."
#: Title.Volume
#: :
msgid "Volume"
msgstr ""
msgstr "Wolumin"
#: Title.AccessDenied
#: :
msgid "Access denied"
msgstr ""
msgstr "Odmówiono dostępu"
#: Text.EnterCurrentPassword
#: :
msgid "Enter the current password"
msgstr ""
msgstr "Wpisz aktualne hasło"
#: Text.EnterNewPassword
#: :
msgid "Enter new password"
msgstr ""
msgstr "Wpisz nowe hasło"
#: Text.EnterSamePassword
#: :
msgid "Repeat new password"
msgstr ""
msgstr "Powtórz nowe hasło"
#: Text.RedirectNote
#: :
msgid "Click here if your browser does not support automatic redirection."
msgstr ""
msgstr "Kliknij tutaj, jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje automatycznego przekierowania."
#: Text.ProjectHomePage
#: :
msgid "Website of project"
msgstr ""
msgstr "Witryna projektu"
#: Text.ProjectNote
#: :
msgid "The CryptoBox is a project of"
msgstr ""
msgstr "CryptoBox został zaprojektowany przez"
#: Text.ContainerName
#: :
msgid "Volume's name"
msgstr ""
msgstr "Nazwa woluminu"
#: Button.EnableHelp
#: :
msgid "Enable help"
msgstr ""
msgstr "Włącz pomoc"
#: Button.DisableHelp
#: :
msgid "Disable help"
msgstr ""
msgstr "Wyłącz pomoc"
#: AdviceMessage.VolumeIsBusy.Title
#: :
msgid "Busy volume"
msgstr ""
msgstr "Wolumin zajęty"
#: AdviceMessage.VolumeIsBusy.Text
#: :
msgid "This volume is currently busy. Please wait for a moment."
msgstr ""
msgstr "Wybrany wolumin jest zajęty. Proszę spróbować ponownie za chwilę."
#: AdviceMessage.VolumeIsBusy.Link.Text
#: :
msgid "Show all disks"
msgstr ""
msgstr "Pokazuj wszystkie dyski"
#: WarningMessage.AccessDenied.Title
#: :
msgid "Invalid access credentials"
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowe dane użytkownika"
#: WarningMessage.AccessDenied.Text
#: :
msgid "Sorry - you did not enter the right credentials! Maybe you should try the default setting: username=>'admin' / password=>'admin'."
msgstr ""
msgstr "Przepraszamy - nie wpisałeś poprawnych danych! Możesz spróbować domyślne ustawienia: użytkownik=>'admin' / hasło=>'admin'."
#: WarningMessage.EmptyPassword.Title
#: :
msgid "Missing password"
msgstr ""
msgstr "Brak hasła"
#: WarningMessage.EmptyPassword.Text
#: :
msgid "You have to enter a password!"
msgstr ""
msgstr "Musisz wpisać hasło!"
#: WarningMessage.EmptyNewPassword.Title
#: :
msgid "Missing new password"
msgstr ""
msgstr "Brak nowego hasła"
#: WarningMessage.EmptyNewPassword.Text
#: :
msgid "You have to enter a new password!"
msgstr ""
msgstr "Musisz wpisać nowe hasło!"
#: WarningMessage.DifferentPasswords.Title
#: :
msgid "Different passwords"
msgstr ""
msgstr "Hasła różnią się"
#: WarningMessage.DifferentPasswords.Text
#: :
msgid "The passwords you entered did not match."
msgstr ""
msgstr "Wpisane hasła nie zgadzają się."
#: WarningMessage.InvalidDevice.Title
#: :
msgid "Invalid device"
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowe urządzenie"
#: WarningMessage.InvalidDevice.Text
#: :
msgid "The device you have chosen is invalid!"
msgstr ""
msgstr "Wybrane urządzenie jest nieprawidłowe!"
#: WarningMessage.VolumeMayNotBeMounted.Title
#: :
msgid "The volume is open"
msgstr ""
msgstr "Wolumin jest otwarty"
#: WarningMessage.VolumeMayNotBeMounted.Text
#: :
msgid "This action is not available while the volume is active. Please close it first."
msgstr ""
msgstr "Funkcja ta nie jest dostępna póki wolumin jest aktywny. Proszę go najpierw zamknąć."
#: WarningMessage.VolumeMayNotBeMounted.Link.Text
#: :
msgid "Close volume"
msgstr ""
msgstr "Zamknij wolumin"
#: WarningMessage.InvalidAction.Title
#: :
msgid "Invalid request"
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowe polecenie"
#: WarningMessage.InvalidAction.Text
#: :
msgid "Sorry - I do not know how to handle this request. If you think, that this is a bug, then you should send the most recent part of the CryptoBox log to info@cryptobox.org."
msgstr ""
msgstr "Przepraszam - nie rozumiem tego polecenia. Jeśli sądzisz, że to bład programu proszę przesłać ostatnią część rejestru systemu CryptoBox na adres: info@cryptobox.org."
#: WarningMessage.InvalidAction.Link.Text
#: :
msgid "View log"
msgstr ""
msgstr "Pokaż rejestr"
#: WarningMessage.RuntimeError.Title
#: :
msgid "Something weird happened"
msgstr ""
msgstr "Zdarzyło się coś dziwnego"
#: WarningMessage.RuntimeError.Text
#: :
msgid "We (the developer of the CryptoBox) would like to fix this problem for you and others. Please send the most recent part of the CryptoBox log to info@cryptobox.org. Thanks for your contribution!"
msgstr ""
msgstr "Chcielibyśmy (twórcy systemu CryptoBox) naprawić ten błąd dla Ciebie i innych. Proszę przesłać ostatnią część rejestru systemu CryptoBox na adres: info@cryptobox.org. Dziękujemy za pomoc!"
#: WarningMessage.DeviceNotWriteable.Title
#: :
msgid "No write permissions"
msgstr ""
msgstr "Brak pozwoleń zapisu"
#: WarningMessage.DeviceNotWriteable.Text
#: :
msgid "Sorry - the CryptoBox is not allowed to write on this device. Anyway it is still possible, that you can open it and change its content. Please ask the administrator of the CryptoBox in case you believe, that this is a mistake."
msgstr ""
msgstr "Przepraszamy - system CryptoBox nie może zapisywać na tym urządzeniu. Możesz jednak otwierac go i zmieniać jego zawartość. Proszę zwrócić się do administratora systemu CryptoBox, jeśli sądzisz, że to błąd."

View File

@ -3,8 +3,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-30 19:31+0100\n"
"Last-Translator: kessel <kessel@systemausfall.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-27 22:55+0200\n"
"Last-Translator: gunar <mfg@gkachel.de>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -14,7 +14,7 @@ msgstr ""
#: Name
msgid "Change date and time"
msgstr ""
msgstr "cambiar la fecha y la hora"
#: Link
msgid "Date"
@ -22,15 +22,15 @@ msgstr "fecha"
#: Title
msgid "Date and time setting"
msgstr ""
msgstr "configuración de la fecha y de la hora"
#: Button.ConfigDate
msgid "Set date and time"
msgstr "cambiar fecha y tiempo"
msgstr "ajustar fecha y hora"
#: Text.Time
msgid "Time"
msgstr "tiempo"
msgstr "hora"
#: Text.Months.1
msgid "January"
@ -82,28 +82,28 @@ msgstr "diciembre"
#: Help.ChangeDate
msgid "Change the time and date for the CryptoBox server."
msgstr ""
msgstr "ajustar la hora y la fecha del CryptoBox servidor"
#: SuccessMessage.DateChanged.Title
msgid "Date changed"
msgstr ""
msgstr "fecha ajustado"
#: SuccessMessage.DateChanged.Text
msgid "The date was changed successfully."
msgstr ""
msgstr "la fecha era ajustada con éxito"
#: WarningMessage.InvalidDate.Title
msgid "Invalid value"
msgstr ""
msgstr "entrada de datos no válida"
#: WarningMessage.InvalidDate.Text
msgid "An invalid value for date or time was supplied. Please try again."
msgstr ""
msgstr "Era introducido una entrada de datos no válida. Por favor repítela."
#: EnvironmentWarning.MissingProgramDate.Title
msgid "Missing program"
msgstr ""
msgstr "programa no encontrada"
#: EnvironmentWarning.MissingProgramDate.Text
msgid "The program 'date' is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox server to configure it properly."
msgstr ""
msgstr "La programa 'fecha' no está instalada. Por favor pregunte al administrador del servidor de CryptoBox para configurarla correctamente."

View File

@ -1,110 +1,109 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-28 18:00+0100\n"
"Last-Translator: KAZNOWSKI & ASSOCIATES <office@kaznowski.pl>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
#: Name
#: :
msgid "Change date and time"
msgstr ""
msgstr "Zmień datę i godzinę"
#: Link
#: :
msgid "Date"
msgstr ""
msgstr "Data"
#: Title
#: :
msgid "Date and time setting"
msgstr ""
msgstr "Ustawienia daty i godziny"
#: Button.ConfigDate
#: :
msgid "Set date and time"
msgstr ""
msgstr "Ustaw datę i godzinę"
#: Text.Time
#: :
msgid "Time"
msgstr ""
msgstr "Czas"
#: Text.Months.1
#: :
msgid "January"
msgstr ""
msgstr "styczeń"
#: Text.Months.2
#: :
msgid "February"
msgstr ""
msgstr "luty"
#: Text.Months.3
#: :
msgid "March"
msgstr ""
msgstr "marzec"
#: Text.Months.4
#: :
msgid "April"
msgstr ""
msgstr "kwiecień"
#: Text.Months.5
#: :
msgid "May"
msgstr ""
msgstr "maj"
#: Text.Months.6
#: :
msgid "June"
msgstr ""
msgstr "czerwiec"
#: Text.Months.7
#: :
msgid "July"
msgstr ""
msgstr "lipiec"
#: Text.Months.8
#: :
msgid "August"
msgstr ""
msgstr "sierpień"
#: Text.Months.9
#: :
msgid "September"
msgstr ""
msgstr "wrzesień"
#: Text.Months.10
#: :
msgid "October"
msgstr ""
msgstr "październik"
#: Text.Months.11
#: :
msgid "November"
msgstr ""
msgstr "listopad"
#: Text.Months.12
#: :
msgid "December"
msgstr ""
msgstr "grudzień"
#: Help.ChangeDate
#: :
msgid "Change the time and date for the CryptoBox server."
msgstr ""
msgstr "Zmień datę i godzinę serwera CryptoBox."
#: SuccessMessage.DateChanged.Title
#: :
msgid "Date changed"
msgstr ""
msgstr "Datę zmieniono"
#: SuccessMessage.DateChanged.Text
#: :
msgid "The date was changed successfully."
msgstr ""
msgstr "Zmieniono datę."
#: WarningMessage.InvalidDate.Title
#: :
msgid "Invalid value"
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowe dane"
#: WarningMessage.InvalidDate.Text
#: :
msgid "An invalid value for date or time was supplied. Please try again."
msgstr ""
msgstr "Podano nieprawidłowe dane godziny lub daty. Proszę spróbować ponownie."
#: EnvironmentWarning.MissingProgramDate.Title
#: :
msgid "Missing program"
msgstr ""
msgstr "Brak programu"
#: EnvironmentWarning.MissingProgramDate.Text
#: :
msgid "The program 'date' is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox server to configure it properly."
msgstr ""
msgstr "Program 'data' nie został zainstalowany. Proszę zwrócić się do administratora serwera CryptoBox, aby prawidłowo skonfigurał go."

View File

@ -1,110 +1,109 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-27 16:06+0200\n"
"Last-Translator: wei <weilinus@hotmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
msgid "Change date and time"
msgstr ""
msgstr "Ändra datum och tid"
#: Link
msgid "Date"
msgstr ""
msgstr "Datum"
#: Title
msgid "Date and time setting"
msgstr ""
msgstr "Datum och tidsinställningar"
#: Button.ConfigDate
msgid "Set date and time"
msgstr ""
msgstr "Ange datum och tid"
#: Text.Time
msgid "Time"
msgstr ""
msgstr "Tid"
#: Text.Months.1
msgid "January"
msgstr ""
msgstr "Januari"
#: Text.Months.2
msgid "February"
msgstr ""
msgstr "Februari"
#: Text.Months.3
msgid "March"
msgstr ""
msgstr "Mars"
#: Text.Months.4
msgid "April"
msgstr ""
msgstr "April"
#: Text.Months.5
msgid "May"
msgstr ""
msgstr "Maj"
#: Text.Months.6
msgid "June"
msgstr ""
msgstr "Juni"
#: Text.Months.7
msgid "July"
msgstr ""
msgstr "Juli"
#: Text.Months.8
msgid "August"
msgstr ""
msgstr "Augusti"
#: Text.Months.9
msgid "September"
msgstr ""
msgstr "September"
#: Text.Months.10
msgid "October"
msgstr ""
msgstr "Oktober"
#: Text.Months.11
msgid "November"
msgstr ""
msgstr "November"
#: Text.Months.12
msgid "December"
msgstr ""
msgstr "December"
#: Help.ChangeDate
msgid "Change the time and date for the CryptoBox server."
msgstr ""
msgstr "Ändra tid och datum för CryptoBox-servern."
#: SuccessMessage.DateChanged.Title
msgid "Date changed"
msgstr ""
msgstr "Datum ändrat"
#: SuccessMessage.DateChanged.Text
msgid "The date was changed successfully."
msgstr ""
msgstr "Datumet har ändrats korrekt. "
#: WarningMessage.InvalidDate.Title
msgid "Invalid value"
msgstr ""
msgstr "Ogiltigt värde"
#: WarningMessage.InvalidDate.Text
msgid "An invalid value for date or time was supplied. Please try again."
msgstr ""
msgstr "Ett ogiltigt värde för datum eller tid har angetts. Vänligen försök igen. "
#: EnvironmentWarning.MissingProgramDate.Title
msgid "Missing program"
msgstr ""
msgstr "Program saknas"
#: EnvironmentWarning.MissingProgramDate.Text
msgid "The program 'date' is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox server to configure it properly."
msgstr ""
msgstr "Programmet 'date' är inte installerat. Vänligen fråga administratören av CryptoBox-servern om att få den konfigurerad korrekt. "

View File

@ -1,37 +1,36 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-21 08:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-27 22:58+0200\n"
"Last-Translator: gunar <mfg@gkachel.de>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
msgid "Disk overview"
msgstr ""
msgstr "resumen del disco duro"
#: Link
msgid "Disks"
msgstr ""
msgstr "discos duros"
#: Title
msgid "Available disks"
msgstr ""
msgstr "discos duros disponibles"
#: Help.Disks
msgid "All available disks appear in this frame. To divide several disks from each other, their names and sizes are written below. Reload this page after you've connected a new device. Click on a disk symbol to activate or format it or for getting detailed information. It's good practice to give your volumes identifying names before you use them."
msgstr ""
msgstr "Todos los discos duros aparecen en este marco. Para separarlos sus nombres y capacidades estan debajo. Recarga esta página si tu has conectado una unidad nueva. Clique a un símbolo de un disco duro para activarlo o fomatearlo o recibir informacíones detallados. Es una buena practica de dar nombres identificables a las unidades antes de la utilisación."
#: Help.Active
msgid "The volumes shown here are currently activated."
msgstr ""
msgstr "Las unidades mostradas aquí están activadas in este momento."
#: Help.Legend
msgid "Here you see all used disk icons and next to each its correlating meaning. Just to make sure: \"unencrypted\" means that anyone who get's this disk in his/her fingers will be able to read all data stored on it! The options \"activated\" and \"deactivated\" are describing the status of the disk inside the CryptoBox and so in your network. If a disk is \"activated\" its content is available in your network. So if you \"activated\" an \"encrypted\" disk, you can access its data in your network. This is symbolized by an opened lock icon."

View File

@ -3,8 +3,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-21 08:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-26 11:41+0100\n"
"Last-Translator: Fabrizio Tarizzo <software@fabriziotarizzo.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-30 14:35+0200\n"
"Last-Translator: Rino Simeone <md5005@mclink.it>\n"
"Language-Team: Italian <software@fabriziotarizzo.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -26,7 +26,7 @@ msgstr "Dischi disponibili"
#: Help.Disks
msgid "All available disks appear in this frame. To divide several disks from each other, their names and sizes are written below. Reload this page after you've connected a new device. Click on a disk symbol to activate or format it or for getting detailed information. It's good practice to give your volumes identifying names before you use them."
msgstr ""
msgstr "In questo riquadro sono presenti tutti i dischi disponibili.Per suddividere un numero alto di dischi differenziandoli tra loro, si puo' fare riferimento al rispettivo nome e dimensione presenti sotto ciascuno.Questa pagina va ricaricata ad ogni connessione di una nuova unità.Clicckare sull'icona (simbolo) del disco pre attivarlo e procedere alla sua formattazione oppure per ottenerne informazioni di dettaglio.E' una buona cosa dare delle informazioni identificative ai tuoi volumi dati prima di procedere al loro uso."
#: Help.Active
msgid "The volumes shown here are currently activated."
@ -34,7 +34,7 @@ msgstr "I volumi mostrati sono attualmente attivi."
#: Help.Legend
msgid "Here you see all used disk icons and next to each its correlating meaning. Just to make sure: \"unencrypted\" means that anyone who get's this disk in his/her fingers will be able to read all data stored on it! The options \"activated\" and \"deactivated\" are describing the status of the disk inside the CryptoBox and so in your network. If a disk is \"activated\" its content is available in your network. So if you \"activated\" an \"encrypted\" disk, you can access its data in your network. This is symbolized by an opened lock icon."
msgstr ""
msgstr "Qui si possono vedere tutti i dischi in uso attraverso le rispettive icone, ed affianco a ciascuna il rispettivo significato. Solo come ulteriore controllo - per verificare se siamo stati chiari: \"non criptato\" significa che chiunque mette le proprie mani su questo disco sara' in grado di leggerne il contenuto ! Le opzioni \"attivo\" e \"disattivo\" descrivono lo status del disco all'interno di CryptoBox ed all'interno della rete. Se il disco è in stato \"attivo\". il suo contenuto diventa disponibile all'interno della rete. Per cui, se si pone un disco \"criptato\" in stato \"attivo\", se ne potranno leggere i dati all'interno della rete. Questa condizione viene rappresentata da un'immagine (icona) di un lucchetto aperto."
#: AdviceMessage.NoDisksAvailable.Text
msgid "No available disks were found!"

View File

@ -1,50 +1,49 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-21 08:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-29 09:30+0200\n"
"Last-Translator: Andrzej S. Kaznowski <andrzej@kaznowski.com>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
#: :
msgid "Disk overview"
msgstr ""
msgstr "Przegląd dysków"
#: Link
#: :
msgid "Disks"
msgstr ""
msgstr "Dyski"
#: Title
#: :
msgid "Available disks"
msgstr ""
msgstr "Dostępne dyski"
#: Help.Disks
#: :
msgid "All available disks appear in this frame. To divide several disks from each other, their names and sizes are written below. Reload this page after you've connected a new device. Click on a disk symbol to activate or format it or for getting detailed information. It's good practice to give your volumes identifying names before you use them."
msgstr ""
msgstr "Wszystkie dostępne dyski występują w tej ramce. Aby oddzielić kilka dysków od siebie, ich nazwy i pojemności są wpisane poniżej. Załaduj ponownie tę stronę, kiedy podłączysz nowe urządzenie. Kliknij na symbol dysku, aby go uaktywnić lub sformatować albo uzyskać szczegółowe informacje. Dobrą praktyką jest nadawanie nazw identyfikacyjnym swoim woluminom przed ich użyciem."
#: Help.Active
#: :
msgid "The volumes shown here are currently activated."
msgstr ""
msgstr "Woluminy tu wyświetlone są w tej chwili aktywne."
#: Help.Legend
#: :
msgid "Here you see all used disk icons and next to each its correlating meaning. Just to make sure: \"unencrypted\" means that anyone who get's this disk in his/her fingers will be able to read all data stored on it! The options \"activated\" and \"deactivated\" are describing the status of the disk inside the CryptoBox and so in your network. If a disk is \"activated\" its content is available in your network. So if you \"activated\" an \"encrypted\" disk, you can access its data in your network. This is symbolized by an opened lock icon."
msgstr ""
msgstr "Zobaczysz tutaj wszystkie zastosowane ikony dysków i zamieszczone obok ich znaczenie. Dla pewności: \"nieszyfrowane\" oznacza, że każdy, w którego ręce dostanie się ten dysk, będzie mógł odczytać wszystkie zapisane na nim dane! Opcje \"aktywowany\" i \"nieaktywowany\" opisują status dysku wewnątrz CryptoBox i tym samym w twojej sieci. Jeśli dysk jest \"aktywowany\", jego zawartość jest dostępna w twojej sieci. Toteż jeśli \"aktywujesz\" \"szyfrowany\" dysk, możesz mieć dostęp do jego danych w twojej sieci. Symbolem tego jest ikona otwartej kłódki."
#: AdviceMessage.NoDisksAvailable.Text
#: :
msgid "No available disks were found!"
msgstr ""
msgstr "Nie znaleziono dostępnych dysków!"
#: Active
#: :
msgid "Active disks"
msgstr ""
msgstr "Aktywne dyski"
#: Legend
#: :
msgid "Icon legend"
msgstr ""
msgstr "Legenda ikonek"

View File

@ -1,50 +1,49 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-21 08:49+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-27 16:47+0200\n"
"Last-Translator: wei <weilinus@hotmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
msgid "Disk overview"
msgstr ""
msgstr "Disk-översikt"
#: Link
msgid "Disks"
msgstr ""
msgstr "Diskar"
#: Title
msgid "Available disks"
msgstr ""
msgstr "Tillgängliga diskar"
#: Help.Disks
msgid "All available disks appear in this frame. To divide several disks from each other, their names and sizes are written below. Reload this page after you've connected a new device. Click on a disk symbol to activate or format it or for getting detailed information. It's good practice to give your volumes identifying names before you use them."
msgstr ""
msgstr "Alla tillgängliga diskar visas i den här rutan. För att särskilja diskarna från varandra, är namn och storlek skrivna under dem. Hämta om den här sidan efter att du har kopplat in en ny enhet. Klicka på en disk-symbol för att aktivera, formatera eller för att få detaljerad information om disken. Det är praktiskt att ge dina volymer identifierande namn innan du använder dem. "
#: Help.Active
msgid "The volumes shown here are currently activated."
msgstr ""
msgstr "Volymerna som visas här är för närvarande aktiverade. "
#: Help.Legend
msgid "Here you see all used disk icons and next to each its correlating meaning. Just to make sure: \"unencrypted\" means that anyone who get's this disk in his/her fingers will be able to read all data stored on it! The options \"activated\" and \"deactivated\" are describing the status of the disk inside the CryptoBox and so in your network. If a disk is \"activated\" its content is available in your network. So if you \"activated\" an \"encrypted\" disk, you can access its data in your network. This is symbolized by an opened lock icon."
msgstr ""
msgstr "Här kan du se alla använda disk-ikoner och bredvid varje dess tillhörande betydelse. För att klargöra: ”okrypterad” betyder att vem som helst som får tillgång till disken, kan läsa all data som är lagrad på den! Alternativen ”aktiverad” och ”oaktiverad” beskriver status på disken i CryptoBox:en och följaktligen i ditt nätverk. Om en disk är ”aktiverad” är dess innehåll tillgängligt. Så om du ”aktiverar” en ”krypterad” disk, möjliggörs åtkomst till diskens data i ditt nätverk. Detta symboliseras av ikon föreställande ett öppet lås. "
#: AdviceMessage.NoDisksAvailable.Text
msgid "No available disks were found!"
msgstr ""
msgstr "Inga tillgängliga diskar hittades!"
#: Active
msgid "Active disks"
msgstr ""
msgstr "Aktiverade diskar"
#: Legend
msgid "Icon legend"
msgstr ""
msgstr "Ikonförklaring"

View File

@ -1,50 +1,49 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-29 23:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-29 09:35+0200\n"
"Last-Translator: Andrzej S. Kaznowski <andrzej@kaznowski.com>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
#: :
msgid "Encrypted webinterface"
msgstr ""
msgstr "Szyfrowane połączenie z przeglądarką"
#: Title
#: :
msgid "Create encryption certificate"
msgstr ""
msgstr "Stwórz certyfikat szyfrowania"
#: Button.CreateCertificate
#: :
msgid "Create certificate"
msgstr ""
msgstr "Stwórz certyfikat"
#: EnvironmentWarning.NoSSL.Text
#: :
msgid "The connection is not encrypted - passwords can be easily intercepted."
msgstr ""
msgstr "Połączenie nie jest szyfrowane - hasło może zostać łatwo przechwycone."
#: EnvironmentWarning.NoSSL.Link.Text
#: :
msgid "Use encrypted connection"
msgstr ""
msgstr "Korzystaj z szyfrowanego połączenia"
#: EnvironmentWarning.MissingModuleM2Crypto.Title
#: :
msgid "Missing module"
msgstr ""
msgstr "Brakujący moduł"
#: EnvironmentWarning.MissingModuleM2Crypto.Text
#: :
msgid "The python module 'M2Crypto' is missing. It is required for an encrypted connection to the CryptoBox webinterface. Please ask the administrator of the CryptoBox server to install the module."
msgstr ""
msgstr "Brakuje modułu python 'M2Crypto'. Jest on potrzebny do szyfrowanego połączenia z przeglądarką zarządzającą systemem CryptoBox. Proszę, poproś administratora serwera CryptoBox o zainstalownie modułu."
#: EnvironmentWarning.MissingProgramStunnel.Title
#: :
msgid "Missing program"
msgstr ""
msgstr "Brak programu"
#: EnvironmentWarning.MissingProgramStunnel.Text
#: :
msgid "The program 'stunnel4' is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox server to configure it properly."
msgstr ""
msgstr "Program 'stunnel4' nie jest instalowany. Proszę zwrócić się do administratora serwera CryptoBox, aby prawidłowo skonfigurał go."

View File

@ -1,50 +1,49 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-29 23:10+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-27 17:25+0200\n"
"Last-Translator: wei <weilinus@hotmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
msgid "Encrypted webinterface"
msgstr ""
msgstr "Krypterat webbgränssnitt"
#: Title
msgid "Create encryption certificate"
msgstr ""
msgstr "Skapa krypteringscertifikat"
#: Button.CreateCertificate
msgid "Create certificate"
msgstr ""
msgstr "Skapa certifikat"
#: EnvironmentWarning.NoSSL.Text
msgid "The connection is not encrypted - passwords can be easily intercepted."
msgstr ""
msgstr "Anslutningen är inte krypterad lösenord kan lätt avlyssnas. "
#: EnvironmentWarning.NoSSL.Link.Text
msgid "Use encrypted connection"
msgstr ""
msgstr "Använd krypterad anslutning"
#: EnvironmentWarning.MissingModuleM2Crypto.Title
msgid "Missing module"
msgstr ""
msgstr "Modul saknas"
#: EnvironmentWarning.MissingModuleM2Crypto.Text
msgid "The python module 'M2Crypto' is missing. It is required for an encrypted connection to the CryptoBox webinterface. Please ask the administrator of the CryptoBox server to install the module."
msgstr ""
msgstr "Python-modulen 'M2Crypto' saknas. Den krävs för att skapa en krypterad anslutning till CryptoBox:ens webbgränssnitt. Vänligen be administratören av CryptoBox-servern att få modulen installerad. "
#: EnvironmentWarning.MissingProgramStunnel.Title
msgid "Missing program"
msgstr ""
msgstr "Program saknas"
#: EnvironmentWarning.MissingProgramStunnel.Text
msgid "The program 'stunnel4' is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox server to configure it properly."
msgstr ""
msgstr "Programmet 'stunnel4' är inte installerat. Vänligen fråga administratören av CryptoBox-servern om att få den konfigurerad korrekt."

View File

@ -1,22 +1,21 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-18 11:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-28 18:00+0100\n"
"Last-Translator: KAZNOWSKI & ASSOCIATES <office@kaznowski.pl>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
#: Name
#: :
msgid "User manual"
msgstr ""
msgstr "Podręcznik użytkownika"
#: Link
#: :
msgid "Help"
msgstr ""
msgstr "Pomoc"

View File

@ -1,22 +1,21 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-18 11:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-27 17:26+0200\n"
"Last-Translator: wei <weilinus@hotmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
msgid "User manual"
msgstr ""
msgstr "Användarhandbok"
#: Link
msgid "Help"
msgstr ""
msgstr "Hjälp"

View File

@ -1,30 +1,29 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-29 08:48+0200\n"
"Last-Translator: Andrzej S. Kaznowski <andrzej@kaznowski.com>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
#: :
msgid "Choose interface language"
msgstr ""
msgstr "Wybierz język interfejsu"
#: Link
#: :
msgid "Languages"
msgstr ""
msgstr "Języki"
#: Title.Lang
#: :
msgid "Choose your tongue"
msgstr ""
msgstr "Wybierz język"
#: Help.Select
#: :
msgid "Choose your preferred interface language. This setting will be kept for your browsing session."
msgstr ""
msgstr "Wybierz język interfejsu. To ustawienie będzie zachowane tylko do zamknięcia sesji w przeglądarce."

View File

@ -1,30 +1,29 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-27 17:37+0200\n"
"Last-Translator: wei <weilinus@hotmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
msgid "Choose interface language"
msgstr ""
msgstr "Välj språk på gränssnittet"
#: Link
msgid "Languages"
msgstr ""
msgstr "Språk"
#: Title.Lang
msgid "Choose your tongue"
msgstr ""
msgstr "Välj din dialekt"
#: Help.Select
msgid "Choose your preferred interface language. This setting will be kept for your browsing session."
msgstr ""
msgstr "Välj föredraget språk på gränssnittet. Den här inställningen kommer att bevaras den här sessionen. "

View File

@ -1,74 +1,73 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-07 09:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-29 09:06+0200\n"
"Last-Translator: Andrzej S. Kaznowski <andrzej@kaznowski.com>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
#: :
msgid "Event log"
msgstr ""
msgstr "Rejestr wydarzeń"
#: Text.ShowAll
#: :
msgid "Show all messages"
msgstr ""
msgstr "Pokazuj wszystkie komunikaty"
#: Text.AtLeastWarnings
#: :
msgid "Show warnings and errors"
msgstr ""
msgstr "Pokazuj błędy i ostrzeżenia"
#: Text.OnlyErrors
#: :
msgid "Show errors only"
msgstr ""
msgstr "Pokazuj wyłącznie błędy"
#: Text.DownloadLogFile
#: :
msgid "Download complete log"
msgstr ""
msgstr "Pobierz cały rejestr"
#: Text.AgeOfEvent
#: :
msgid "Time passed"
msgstr ""
msgstr "Upłynęło"
#: Text.EventText
#: :
msgid "Description"
msgstr ""
msgstr "Opis"
#: Text.TimeUnits.Days
#: :
msgid "days"
msgstr ""
msgstr "dni"
#: Text.TimeUnits.Hours
#: :
msgid "hours"
msgstr ""
msgstr "godziny"
#: Text.TimeUnits.Minutes
#: :
msgid "minutes"
msgstr ""
msgstr "minuty"
#: Text.TimeUnits.Seconds
#: :
msgid "seconds"
msgstr ""
msgstr "sekundy"
#: Help.EventLog
#: :
msgid "Here you can see the event log of the CryptoBox. Every message belongs to one of the following groups: information/warning/error as represented by the symbol in the leftmost column. You may choose to see all or only some selected messages. If you encounter any problems with the CryptoBox then you should send the most recent warnings and errors besides a detailed description to info@cryptobox.org."
msgstr ""
msgstr "Tutaj możesz sprawdzić rejstr wydarzeń CryptoBox. Każda wiadomość należy do jednej z następujących grup: powiadomienie/ostrzeżenie/błąd jak przedstawiono na symbolach w najdalszej kolumnie po lewej stronie. Możesz obejrzeć wszystkie lub tylko niektóre wybrane wiadomości. Jeśli zauważysz jakiś problem z CryptoBox, wyślij najświerzsze ostrzeżenia i błędy wraz ze szczegółowym opisem do info@cryptobox.org."
#: AdviceMessage.EmptyLog.Text
#: :
msgid "There are no messages available."
msgstr ""
msgstr "Brak komunikatów."
#: AdviceMessage.NoLogFileConfigured.Title
#: :
msgid "No log file configured"
msgstr ""
msgstr "Brak konfiguracji rejestru wydarzeń"
#: AdviceMessage.NoLogFileConfigured.Text
#: :
msgid "The CryptoBox is not configured to log events to a file. Thus it is not possible to review log events."
msgstr ""
msgstr "CryptoBox nie jest skonfigurowany, aby rejestrować wydarzenia w pliku. Z tego powodu nie można przeglądać rejestru wydarzeń."

View File

@ -1,61 +1,60 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-07 09:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-28 19:48+0200\n"
"Last-Translator: wei <weilinus@hotmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
msgid "Event log"
msgstr ""
msgstr "Händelselogg"
#: Text.ShowAll
msgid "Show all messages"
msgstr ""
msgstr "Visa alla meddelanden"
#: Text.AtLeastWarnings
msgid "Show warnings and errors"
msgstr ""
msgstr "Visa varningar och fel"
#: Text.OnlyErrors
msgid "Show errors only"
msgstr ""
msgstr "Visa endast fel"
#: Text.DownloadLogFile
msgid "Download complete log"
msgstr ""
msgstr "Ladda ner hela loggen"
#: Text.AgeOfEvent
msgid "Time passed"
msgstr ""
msgstr "Tid sedan"
#: Text.EventText
msgid "Description"
msgstr ""
msgstr "Beskrivning"
#: Text.TimeUnits.Days
msgid "days"
msgstr ""
msgstr "dagar"
#: Text.TimeUnits.Hours
msgid "hours"
msgstr ""
msgstr "timmar"
#: Text.TimeUnits.Minutes
msgid "minutes"
msgstr ""
msgstr "minuter"
#: Text.TimeUnits.Seconds
msgid "seconds"
msgstr ""
msgstr "sekunder"
#: Help.EventLog
msgid "Here you can see the event log of the CryptoBox. Every message belongs to one of the following groups: information/warning/error as represented by the symbol in the leftmost column. You may choose to see all or only some selected messages. If you encounter any problems with the CryptoBox then you should send the most recent warnings and errors besides a detailed description to info@cryptobox.org."
@ -63,12 +62,12 @@ msgstr ""
#: AdviceMessage.EmptyLog.Text
msgid "There are no messages available."
msgstr ""
msgstr "Det finns inga meddelande tillgängliga. "
#: AdviceMessage.NoLogFileConfigured.Title
msgid "No log file configured"
msgstr ""
msgstr "Ingen logg-fil är konfigurerad"
#: AdviceMessage.NoLogFileConfigured.Text
msgid "The CryptoBox is not configured to log events to a file. Thus it is not possible to review log events."
msgstr ""
msgstr "CryptoBox:en är inte konfigurerad att logga händelser till en fil. Således är det inte möjligt att granska händelseloggen. "

View File

@ -1,126 +1,125 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-07 09:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-29 10:17+0200\n"
"Last-Translator: Andrzej S. Kaznowski <andrzej@kaznowski.com>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
#: :
msgid "Configure network"
msgstr ""
msgstr "Konfiguruj sieć"
#: Link
#: :
msgid "Network"
msgstr ""
msgstr "Sieć"
#: Title
#: :
msgid "Network settings"
msgstr ""
msgstr "Ustawienia sieci"
#: Title.IP
#: :
msgid "CryptoBox server IP"
msgstr ""
msgstr "Numer IP serwera CryptoBox"
#: Title.GW
#: :
msgid "Gateway address"
msgstr ""
msgstr "Adres bramki"
#: Text.IP
#: :
msgid "Address"
msgstr ""
msgstr "Adres"
#: Text.NM
#: :
msgid "Netmask"
msgstr ""
msgstr "Maska sieciowa"
#: Text.GW
#: :
msgid "Gateway"
msgstr ""
msgstr "Bramka"
#: Text.DHCP
#: :
msgid "Automatic configuration (Caution!)"
msgstr ""
msgstr "Konfiguruj automatycznie (Uwaga!)"
#: Button.Network
#: :
msgid "Change server address"
msgstr ""
msgstr "Zmień adres serwera"
#: Button.Gateway
#: :
msgid "Change default gateway"
msgstr ""
msgstr "Zmień domyślną bramkę"
#: Help.Network
#: :
msgid "Insert the network address of the CryptoBox server, the network mask and the default gateway. Be aware that you may lose your connection to the server under some circumstances. The actual values are visible in the form fields."
msgstr ""
msgstr "Wpisz adres sieci serwera CryptoBox, maski sieciowej i domyślnej bramki. Weź pod uwagę, że możesz stracić połączenie z serwerem. Aktualne parametry są domyślnie wyświetlone w polach."
#: Help.Gateway
#: :
msgid "If you have a gateway in your LAN and want to make use of it, type it's address in here. It will be added as default route. A quadruple of zeros means, there is no gateway set."
msgstr ""
msgstr "Jeśli masz bramkę w twojej lokalnej sieci i chcesz jej użyć, wpisz jej adres tutaj. Będzie dodany jako domyślna bramka. Cztery zera oznaczają, że nie wpisano żadnej bramki."
#: Help.DHCP
#: :
msgid "If you enable automatic network configuration make sure you have a well configured DHCP server running. All values will be overridden by the settings from the DHCP server. If you don't know what DHCP means leave this box unchecked."
msgstr ""
msgstr "Jeśli włączasz automatyczną konfigurację sieci, upewnij się, że twój serwer DHCP działa poprawnie. Wszystkie dane zostaną zastąpione danymi z serwera DHCP. Jeśli nie wiesz, co oznacza DHCP, pozostaw to pole niezaznaczone."
#: WarningMessage.AddressChangeFailed.Title
#: :
msgid "Failure"
msgstr ""
msgstr "Błąd"
#: WarningMessage.AddressChangeFailed.Text
#: :
msgid "The address of the CryptoBox server could not be changed."
msgstr ""
msgstr "Nie można zmienić adresu serwera CryptoBox."
#: WarningMessage.GatewayChangeFailed.Text
#: :
msgid "The gateway of the CryptoBox server could not be set. Maybe the address you entered is unreachable?"
msgstr ""
msgstr "Nie można ustlić bramki serwera CryptoBox. Może wpisany przez ciebie adres jest niedostępny."
#: WarningMessage.InvalidServerIP.Title
#: :
msgid "Invalid value"
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowe dane"
#: WarningMessage.InvalidServerIP.Text
#: :
msgid "The server address is not valid."
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowy adres serwera."
#: WarningMessage.InvalidNetmask.Text
#: :
msgid "The netmask is not valid."
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowa maska sieciowa."
#: WarningMessage.InvalidGatewayIP.Text
#: :
msgid "The gateway address is not valid."
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowy adres bramki."
#: SuccessMessage.IPChanged.Title
#: :
msgid "Network address changed"
msgstr ""
msgstr "Zmieniono adres sieciowy"
#: SuccessMessage.IPChanged.Text
#: :
msgid "The network address has been changed. In a few seconds you will get redirected to the new address."
msgstr ""
msgstr "Zmieniono adres sieciowy. Za chwilę zostaniesz przekierowany na nowy adres."
#: SuccessMessage.GWChanged.Title
#: :
msgid "Gateway address changed"
msgstr ""
msgstr "Zmieniono adres bramki"
#: SuccessMessage.GWChanged.Text
#: :
msgid "The gateway was added to your default route."
msgstr ""
msgstr "Dodano bramkę do domyślnej trasy."
#: EnvironmentWarning.MissingProgramIfconfig.Title
#: :
msgid "Missing program"
msgstr ""
msgstr "Brak programu"
#: EnvironmentWarning.MissingProgramIfconfig.Text
#: :
msgid "The 'ifconfig' program is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox server to configure it properly."
msgstr ""
msgstr "Program 'ifconfig' nie jest instalowany. Proszę zwrócić się do administratora serwera CryptoBox, aby prawidłowo skonfigurał go."
#: EnvironmentWarning.MissingProgramRoute.Text
#: :
msgid "The 'route' program is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox server to configure it properly."
msgstr ""
msgstr "Program 'route' nie jest instalowany. Proszę zwrócić się do administratora serwera CryptoBox, aby prawidłowo skonfigurał go."

View File

@ -1,126 +1,125 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-07 09:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-28 19:56+0200\n"
"Last-Translator: wei <weilinus@hotmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
msgid "Configure network"
msgstr ""
msgstr "Konfigurera nätverk"
#: Link
msgid "Network"
msgstr ""
msgstr "Nätverk"
#: Title
msgid "Network settings"
msgstr ""
msgstr "Nätverksinställningar"
#: Title.IP
msgid "CryptoBox server IP"
msgstr ""
msgstr "CryptoBox-serverns IP"
#: Title.GW
msgid "Gateway address"
msgstr ""
msgstr "Gateway-adress"
#: Text.IP
msgid "Address"
msgstr ""
msgstr "Adress"
#: Text.NM
msgid "Netmask"
msgstr ""
msgstr "Nätmask"
#: Text.GW
msgid "Gateway"
msgstr ""
msgstr "Gateway"
#: Text.DHCP
msgid "Automatic configuration (Caution!)"
msgstr ""
msgstr "Automatisk konfiguration (Var försiktig!) "
#: Button.Network
msgid "Change server address"
msgstr ""
msgstr "Ändra server-adress"
#: Button.Gateway
msgid "Change default gateway"
msgstr ""
msgstr "Ändra ordinarie gateway"
#: Help.Network
msgid "Insert the network address of the CryptoBox server, the network mask and the default gateway. Be aware that you may lose your connection to the server under some circumstances. The actual values are visible in the form fields."
msgstr ""
msgstr "Ange nätverksadressen till CryptoBox-servern, nätverksmasken och ordinarie gateway. Var medveten om att du under vissa förhållanden kan förlora kontakten med servern. Nuvarande värden syns i inmatningsfälten. "
#: Help.Gateway
msgid "If you have a gateway in your LAN and want to make use of it, type it's address in here. It will be added as default route. A quadruple of zeros means, there is no gateway set."
msgstr ""
msgstr "Om du har en gateway i ditt LAN och vill använda den, mata in dess adress här. Den kommer att läggas till som ordinarie rutt. 0.0.0.0 anger att det inte finns någon gateway inställd. "
#: Help.DHCP
msgid "If you enable automatic network configuration make sure you have a well configured DHCP server running. All values will be overridden by the settings from the DHCP server. If you don't know what DHCP means leave this box unchecked."
msgstr ""
msgstr "Var säker på att du har en väl konfigurerad DHCP-server i drift ifall du aktiverar automatisk nätverkskonfiguration. Alla värden kommer att bli åsidosatta av inställningarna från DHCP-servern. Om du inte vet vad DHCP är, så lämna den här rutan omarkerad. "
#: WarningMessage.AddressChangeFailed.Title
msgid "Failure"
msgstr ""
msgstr "Fel"
#: WarningMessage.AddressChangeFailed.Text
msgid "The address of the CryptoBox server could not be changed."
msgstr ""
msgstr "Adressen på CryptoBox-servern kan inte ändras. "
#: WarningMessage.GatewayChangeFailed.Text
msgid "The gateway of the CryptoBox server could not be set. Maybe the address you entered is unreachable?"
msgstr ""
msgstr "Gateway:en till CryptoBox-servern kunde inte ställas in. Möjligen är adressen som angavs otillgänglig?"
#: WarningMessage.InvalidServerIP.Title
msgid "Invalid value"
msgstr ""
msgstr "Ogiltigt värde"
#: WarningMessage.InvalidServerIP.Text
msgid "The server address is not valid."
msgstr ""
msgstr "Serveradressen är inte giltig."
#: WarningMessage.InvalidNetmask.Text
msgid "The netmask is not valid."
msgstr ""
msgstr "Nätmaskan är inte giltig. "
#: WarningMessage.InvalidGatewayIP.Text
msgid "The gateway address is not valid."
msgstr ""
msgstr "Gateway-adressen är inte giltig. "
#: SuccessMessage.IPChanged.Title
msgid "Network address changed"
msgstr ""
msgstr "Nätverksadress ändrad"
#: SuccessMessage.IPChanged.Text
msgid "The network address has been changed. In a few seconds you will get redirected to the new address."
msgstr ""
msgstr "Nätverksadressen har ändrats. Om några sekunder kommer du att bli omdirigerad till den nya adressen. "
#: SuccessMessage.GWChanged.Title
msgid "Gateway address changed"
msgstr ""
msgstr "Gateway-adress ändrad"
#: SuccessMessage.GWChanged.Text
msgid "The gateway was added to your default route."
msgstr ""
msgstr "Gateway:en har lagts till som ordinarie rutt."
#: EnvironmentWarning.MissingProgramIfconfig.Title