Dutch translated strings contributed by Michiel van Dijk

master
lars 16 years ago
parent 08f0ba73a5
commit 1acf961888

@ -1,158 +1,171 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-20 10:19+0000\n"
"Last-Translator: Michiel van Dijk <mcvd@argentina.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 1.0.1\n"
#: Title.Top
msgid "The CryptoBox"
msgstr ""
msgstr "De Cryptobox"
#: Title.Slogan
msgid "Privacy for the rest of us."
msgstr ""
msgstr "Privacy voor de rest van ons."
#: Title.Volume
msgid "Volume"
msgstr ""
msgstr "Volume"
#: Title.AccessDenied
msgid "Access denied"
msgstr ""
msgstr "Geen toegang"
#: Text.EnterCurrentPassword
msgid "Enter the current password"
msgstr ""
msgstr "Geef het huidige wachtwoord"
#: Text.EnterNewPassword
msgid "Enter new password"
msgstr ""
msgstr "Geef nieuw wachtwoord"
#: Text.EnterSamePassword
msgid "Repeat new password"
msgstr ""
msgstr "Herhaal nieuw wachtwoord"
#: Text.RedirectNote
msgid "Click here if your browser does not support automatic redirection."
msgstr ""
msgstr "Klik hier als uw browser geen automatische doorverwijzing ondersteunt."
#: Text.ProjectHomePage
msgid "Website of project"
msgstr ""
msgstr "Website van het project"
#: Text.ProjectNote
msgid "The CryptoBox is a project of"
msgstr ""
msgstr "De Cryptobox is een project van"
#: Text.ContainerName
msgid "Volume's name"
msgstr ""
msgstr "Naam van het volume"
#: Button.EnableHelp
msgid "Enable help"
msgstr ""
msgstr "Help inschakelen"
#: Button.DisableHelp
msgid "Disable help"
msgstr ""
msgstr "Help uitschakelen"
#: AdviceMessage.VolumeIsBusy.Title
msgid "Busy volume"
msgstr ""
msgstr "Volume bezig"
#: AdviceMessage.VolumeIsBusy.Text
msgid "This volume is currently busy. Please wait for a moment."
msgstr ""
msgstr "Het volume is op dit moment bezig. Even wachten a.u.b."
#: AdviceMessage.VolumeIsBusy.Link.Text
msgid "Show all disks"
msgstr ""
msgstr "Laat alle disks zien"
#: WarningMessage.AccessDenied.Title
msgid "Invalid access credentials"
msgstr ""
msgstr "Ongeldige toegangsgegevens"
#: WarningMessage.AccessDenied.Text
msgid "Sorry - you did not enter the right credentials! Maybe you should try the default setting: username=>'admin' / password=>'admin'."
msgstr ""
"Sorry - u heeft niet de juiste gegevens ingevoerd! Misschien moet u de "
"standaardgegevens proberen: gebruikersnaam=>'admin' / wachtwoord=>'admin'."
#: WarningMessage.EmptyPassword.Title
msgid "Missing password"
msgstr ""
msgstr "Wachtwoord ontbreekt"
#: WarningMessage.EmptyPassword.Text
msgid "You have to enter a password!"
msgstr ""
msgstr "U moet een wachtwoord invoeren!"
#: WarningMessage.EmptyNewPassword.Title
msgid "Missing new password"
msgstr ""
msgstr "Nieuw wachtwoord ontbreekt"
#: WarningMessage.EmptyNewPassword.Text
msgid "You have to enter a new password!"
msgstr ""
msgstr "U moet een nieuw wachtwoord invoeren!"
#: WarningMessage.DifferentPasswords.Title
msgid "Different passwords"
msgstr ""
msgstr "Wachtwoorden verschillen"
#: WarningMessage.DifferentPasswords.Text
msgid "The passwords you entered did not match."
msgstr ""
msgstr "De ingevoerde wachtwoorden verschillen."
#: WarningMessage.InvalidDevice.Title
msgid "Invalid device"
msgstr ""
msgstr "Ongeldig apparaat"
#: WarningMessage.InvalidDevice.Text
msgid "The device you have chosen is invalid!"
msgstr ""
msgstr "Het gekozen apparaat is ongeldig!"
#: WarningMessage.VolumeMayNotBeMounted.Title
msgid "The volume is open"
msgstr ""
msgstr "Het volume is open"
#: WarningMessage.VolumeMayNotBeMounted.Text
msgid "This action is not available while the volume is active. Please close it first."
msgstr ""
"Deze aktie is niet beschikbaar als het volume actief is. Sluit eerst het "
"volume."
#: WarningMessage.VolumeMayNotBeMounted.Link.Text
msgid "Close volume"
msgstr ""
msgstr "Sluit volume"
#: WarningMessage.InvalidAction.Title
msgid "Invalid request"
msgstr ""
msgstr "Ongeldige bewerking"
#: WarningMessage.InvalidAction.Text
msgid "Sorry - I do not know how to handle this request. If you think, that this is a bug, then you should send the most recent part of the CryptoBox log to info@cryptobox.org."
msgstr ""
"Sorry - deze bewerking kan niet worden uitgevoerd. Als u denkt dat dit een "
"fout is, stuur dan het meest recente gedeelte van de Cryptobox log naar "
"info@cryptobox.org"
#: WarningMessage.InvalidAction.Link.Text
msgid "View log"
msgstr ""
msgstr "Bekijk log"
#: WarningMessage.RuntimeError.Title
msgid "Something weird happened"
msgstr ""
msgstr "Er is iets vreemds gebeurd"
#: WarningMessage.RuntimeError.Text
msgid "We (the developer of the CryptoBox) would like to fix this problem for you and others. Please send the most recent part of the CryptoBox log to info@cryptobox.org. Thanks for your contribution!"
msgstr ""
"Wij (de ontwikkelaars van Cryptobox) zouden graag dit probleem voor u en "
"anderen op willen lossen. Stuur het meest recente gedeelte van de Cryptobox "
"log naar info@cryptobox.org. Bedankt voor uw bijdrage!"
#: WarningMessage.DeviceNotWriteable.Title
msgid "No write permissions"
msgstr ""
msgstr "Geen schrijftoegang"
#: WarningMessage.DeviceNotWriteable.Text
msgid "Sorry - the CryptoBox is not allowed to write on this device. Anyway it is still possible, that you can open it and change its content. Please ask the administrator of the CryptoBox in case you believe, that this is a mistake."
msgstr ""
"Sorry - het is de Cryptobox niet toegestaan om dit apparaat te beschrijven. "
"Het is echter nog steeds mogelijk dat u het kunt openen en de inhoud kunt "
"aanpassen. Als u denkt dat dit een vergissing is, neem dan contact op met de "
"beheerder van de Cryptobox."

@ -1,110 +1,113 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-21 13:48+0000\n"
"Last-Translator: Michiel van Dijk <mcvd@argentina.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 1.0.1\n"
#: Name
msgid "Change date and time"
msgstr ""
msgstr "Verander datum en tijd"
#: Link
msgid "Date"
msgstr ""
msgstr "Datum"
#: Title
msgid "Date and time setting"
msgstr ""
msgstr "Datum en tijd instellingen"
#: Button.ConfigDate
msgid "Set date and time"
msgstr ""
msgstr "Stel datum en tijd in"
#: Text.Time
msgid "Time"
msgstr ""
msgstr "Tijd"
#: Text.Months.1
msgid "January"
msgstr ""
msgstr "Januari"
#: Text.Months.2
msgid "February"
msgstr ""
msgstr "Februari"
#: Text.Months.3
msgid "March"
msgstr ""
msgstr "Maart"
#: Text.Months.4
msgid "April"
msgstr ""
msgstr "April"
#: Text.Months.5
msgid "May"
msgstr ""
msgstr "Mei"
#: Text.Months.6
msgid "June"
msgstr ""
msgstr "Juni"
#: Text.Months.7
msgid "July"
msgstr ""
msgstr "Juli"
#: Text.Months.8
msgid "August"
msgstr ""
msgstr "Augustus"
#: Text.Months.9
msgid "September"
msgstr ""
msgstr "September"
#: Text.Months.10
msgid "October"
msgstr ""
msgstr "Oktober"
#: Text.Months.11
msgid "November"
msgstr ""
msgstr "November"
#: Text.Months.12
msgid "December"
msgstr ""
msgstr "December"
#: Help.ChangeDate
msgid "Change the time and date for the CryptoBox server."
msgstr ""
msgstr "Pas de tijd en datum van de Cryptobox server aan."
#: SuccessMessage.DateChanged.Title
msgid "Date changed"
msgstr ""
msgstr "Datum aangepast"
#: SuccessMessage.DateChanged.Text
msgid "The date was changed successfully."
msgstr ""
msgstr "De datum is met succes aangepast."
#: WarningMessage.InvalidDate.Title
msgid "Invalid value"
msgstr ""
msgstr "Ongeldige waarde"
#: WarningMessage.InvalidDate.Text
msgid "An invalid value for date or time was supplied. Please try again."
msgstr ""
"Er is een ongeldige waarde voor de datum of tijd opgegeven. Probeer opnieuw "
"a.u.b."
#: EnvironmentWarning.MissingProgramDate.Title
msgid "Missing program"
msgstr ""
msgstr "Programma ontbreekt"
#: EnvironmentWarning.MissingProgramDate.Text
msgid "The program 'date' is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox server to configure it properly."
msgstr ""
"Het programma 'datum' is niet geinstalleerd. Vraag aan de beheerder van de "
"Cryptobox om het programma correct te configureren."

@ -1,30 +1,29 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-20 10:24+0000\n"
"Last-Translator: Michiel van Dijk <mcvd@argentina.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 1.0.1\n"
#: Name
msgid "Disk overview"
msgstr ""
msgstr "Schijvenoverzicht"
#: Link
msgid "Disks"
msgstr ""
msgstr "Schijven"
#: Title
msgid "Available disks"
msgstr ""
msgstr "Beschikbare schijven"
#: AdviceMessage.NoDisksAvailable.Text
msgid "No available disks were found!"
msgstr ""
msgstr "Er zijn geen beschikbare schijven gevonden!"

@ -1,50 +1,56 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-29 23:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-21 08:25+0000\n"
"Last-Translator: Michiel van Dijk <mcvd@argentina.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 1.0.1\n"
#: Name
msgid "Encrypted webinterface"
msgstr ""
msgstr "Versleutelde webinterface"
#: Title
msgid "Create encryption certificate"
msgstr ""
msgstr "Maak versleutelingscertificaat"
#: Button.CreateCertificate
msgid "Create certificate"
msgstr ""
msgstr "Maak certificaat"
#: EnvironmentWarning.NoSSL.Text
msgid "The connection is not encrypted - passwords can be easily intercepted."
msgstr ""
"De verbinding is niet versleuteld - wachtwoorden kunnen eenvoudig "
"onderschept worden."
#: EnvironmentWarning.NoSSL.Link.Text
msgid "Use encrypted connection"
msgstr ""
msgstr "Gebruik versleutelde verbinding"
#: EnvironmentWarning.MissingModuleM2Crypto.Title
msgid "Missing module"
msgstr ""
msgstr "Ontbrekende module"
#: EnvironmentWarning.MissingModuleM2Crypto.Text
msgid "The python module 'M2Crypto' is missing. It is required for an encrypted connection to the CryptoBox webinterface. Please ask the administrator of the CryptoBox server to install the module."
msgstr ""
"De pythonmodule 'M2Crypto' ontbreekt. Deze module is noodzakelijk voor een "
"versleutelde verbinding met de webinterface van de Cryptobox. Vraag a.u.b. "
"de beheerder van de Cryptobox server om de module te installeren."
#: EnvironmentWarning.MissingProgramStunnel.Title
msgid "Missing program"
msgstr ""
msgstr "Ontbrekend programma"
#: EnvironmentWarning.MissingProgramStunnel.Text
msgid "The program 'stunnel4' is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox server to configure it properly."
msgstr ""
"Het programma 'stunnel4' is niet geinstalleerd. Vraag a.u.b. de beheerder "
"van de Cryptobox server om het programma correct te configureren."

@ -1,22 +1,21 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-18 11:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-20 09:54+0000\n"
"Last-Translator: Michiel van Dijk <mcvd@argentina.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 1.0.1\n"
#: Name
msgid "User manual"
msgstr ""
msgstr "Gebruikershandleiding"
#: Link
msgid "Help"
msgstr ""
msgstr "Help"

@ -1,30 +1,30 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-20 10:26+0000\n"
"Last-Translator: Michiel van Dijk <mcvd@argentina.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 1.0.1\n"
#: Name
msgid "Choose interface language"
msgstr ""
msgstr "Kies interfacetaal"
#: Link
msgid "Languages"
msgstr ""
msgstr "Talen"
#: Title.Lang
msgid "Choose your tongue"
msgstr ""
msgstr "Kies uw taal"
#: Help.Select
msgid "Choose your preferred interface language. This setting will be kept for your browsing session."
msgstr ""
"Kies de taal van uw voorkeur. Deze keuze zal worden bewaard voor uw sessie."

@ -1,17 +1,16 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-07 09:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-21 19:53+0000\n"
"Last-Translator: Michiel van Dijk <mcvd@argentina.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 1.0.1\n"
#: Name
msgid "Event log"
@ -19,56 +18,64 @@ msgstr ""
#: Text.ShowAll
msgid "Show all messages"
msgstr ""
msgstr "Laat alle berichten zien"
#: Text.AtLeastWarnings
msgid "Show warnings and errors"
msgstr ""
msgstr "Laat waarschuwingen en fouten zien"
#: Text.OnlyErrors
msgid "Show errors only"
msgstr ""
msgstr "Laat alleen fouten zien"
#: Text.DownloadLogFile
msgid "Download complete log"
msgstr ""
msgstr "Download complete log"
#: Text.AgeOfEvent
msgid "Time passed"
msgstr ""
msgstr "Verstreken tijd"
#: Text.EventText
msgid "Description"
msgstr ""
msgstr "Beschrijving"
#: Text.TimeUnits.Days
msgid "days"
msgstr ""
msgstr "dagen"
#: Text.TimeUnits.Hours
msgid "hours"
msgstr ""
msgstr "uren"
#: Text.TimeUnits.Minutes
msgid "minutes"
msgstr ""
msgstr "minuten"
#: Text.TimeUnits.Seconds
msgid "seconds"
msgstr ""
msgstr "seconden"
#: Help.EventLog
msgid "Here you can see the event log of the CryptoBox. Every message belongs to one of the following groups: information/warning/error as represented by the symbol in the leftmost column. You may choose to see all or only some selected messages. If you encounter any problems with the CryptoBox then you should send the most recent warnings and errors besides a detailed description to info@cryptobox.org."
msgstr ""
"Hier kunt u het logbestand met gebeurtenissen zien. Iedere melding behoort "
"bij een van de volgende groepen: informatie/waarschuwing/fout zoals "
"weergegeven door het symbool in de meest linker kolom. U kunt er voor kiezen "
"om alle of slechts geselecteerde meldingen te zien. Als u problemen met de "
"Cryptobox tegenkomt, stuur dan de meest recente waarschuwingen en fouten en "
"een gedetailleerde beschrijving naar info@cryptobox.org"
#: AdviceMessage.EmptyLog.Text
msgid "There are no messages available."
msgstr ""
msgstr "Er zijn geen berichten beschikbaar."
#: AdviceMessage.NoLogFileConfigured.Title
msgid "No log file configured"
msgstr ""
msgstr "Geen logbestand geconfigureerd"
#: AdviceMessage.NoLogFileConfigured.Text
msgid "The CryptoBox is not configured to log events to a file. Thus it is not possible to review log events."
msgstr ""
"De Cryptobox is niet geconfigureerd om gebeurtenissen te loggen in een "
"bestand. Het is dan ook niet mogelijk om gelogde gebeurtenissen te bekijken."

@ -1,126 +1,144 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-07 09:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-21 12:26+0000\n"
"Last-Translator: Michiel van Dijk <mcvd@argentina.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 1.0.1\n"
#: Name
msgid "Configure network"
msgstr ""
msgstr "Configureer netwerk"
#: Link
msgid "Network"
msgstr ""
msgstr "Netwerk"
#: Title
msgid "Network settings"
msgstr ""
msgstr "Netwerkinstellingen"
#: Title.IP
msgid "CryptoBox server IP"
msgstr ""
msgstr "Cryptobox server IP"
#: Title.GW
msgid "Gateway address"
msgstr ""
msgstr "Gateway adres"
#: Text.IP
msgid "Address"
msgstr ""
msgstr "Adres"
#: Text.NM
msgid "Netmask"
msgstr ""
msgstr "Netmasker"
#: Text.GW
msgid "Gateway"
msgstr ""
msgstr "Gateway"
#: Text.DHCP
msgid "Automatic configuration (Caution!)"
msgstr ""
msgstr "Automatische configuratie (pas op!)"
#: Button.Network
msgid "Change server address"
msgstr ""
msgstr "Wijzig server adres"
#: Button.Gateway
msgid "Change default gateway"
msgstr ""
msgstr "Wijzig standaard gateway"
#: Help.Network
msgid "Insert the network address of the CryptoBox server, the network mask and the default gateway. Be aware that you may lose your connection to the server under some circumstances. The actual values are visible in the form fields."
msgstr ""
"Voer het netwerkadres, het netwerkmasker en de standaard gateway van de "
"Cryptobox server in. Let op dat onder bepaalde omstandigheden de verbinding "
"met de server weg kan vallen. De echte waardes zijn zichtbaar in de "
"formuliervelden."
#: Help.Gateway
msgid "If you have a gateway in your LAN and want to make use of it, type it's address in here. It will be added as default route. A quadruple of zeros means, there is no gateway set."
msgstr ""
"Als u een gateway in uw netwerk heeft en deze wilt gebruiken, geef dan hier "
"het adres. Het zal toegevoegd worden als standaard route. Allemaal nullen "
"betekent dat er geen gateway is ingesteld."
#: Help.DHCP
msgid "If you enable automatic network configuration make sure you have a well configured DHCP server running. All values will be overridden by the settings from the DHCP server. If you don't know what DHCP means leave this box unchecked."
msgstr ""
"Zet automatische netwerkconfiguratie alleen aan, als u een correct "
"geconfigureerde DHCP server heeft draaien. Alle waardes zullen worden "
"overschreven door de instellingen van de DHCP server. ALs u niet weet wat "
"DHCP betekent, vink dan deze optie niet aan."
#: WarningMessage.AddressChangeFailed.Title
msgid "Failure"
msgstr ""
msgstr "Mislukt"
#: WarningMessage.AddressChangeFailed.Text
msgid "The address of the CryptoBox server could not be changed."
msgstr ""
msgstr "Het adres van de Cryptobox server kan niet worden gewijzigd."
#: WarningMessage.GatewayChangeFailed.Text
msgid "The gateway of the CryptoBox server could not be set. Maybe the address you entered is unreachable?"
msgstr ""
"De gateway van de Cryptobox server kan niet worden gewijzigd. Misschien is "
"het ingevoerde adres niet bereikbaar?"
#: WarningMessage.InvalidServerIP.Title
msgid "Invalid value"
msgstr ""
msgstr "Ongeldige waarde"
#: WarningMessage.InvalidServerIP.Text
msgid "The server address is not valid."
msgstr ""
msgstr "Het serveradres is ongeldig."
#: WarningMessage.InvalidNetmask.Text
msgid "The netmask is not valid."
msgstr ""
msgstr "Het netmasker is ongeldig."
#: WarningMessage.InvalidGatewayIP.Text
msgid "The gateway address is not valid."
msgstr ""
msgstr "Het gateway adres is ongeldig."
#: SuccessMessage.IPChanged.Title
msgid "Network address changed"
msgstr ""
msgstr "Netwerkadres gewijzigd"
#: SuccessMessage.IPChanged.Text
msgid "The network address has been changed. In a few seconds you will get redirected to the new address."
msgstr ""
"Het netwerkadres is gewijzigd. Binnen een paar seconden zult u worden "
"doorgestuurd naar het nieuwe adres."
#: SuccessMessage.GWChanged.Title
msgid "Gateway address changed"
msgstr ""
msgstr "Gateway adres gewijzigd"
#: SuccessMessage.GWChanged.Text
msgid "The gateway was added to your default route."
msgstr ""
msgstr "Het gateway adres is toegevoegd aan uw standaard route."
#: EnvironmentWarning.MissingProgramIfconfig.Title
msgid "Missing program"
msgstr ""
msgstr "Ontbrekend programma"
#: EnvironmentWarning.MissingProgramIfconfig.Text
msgid "The 'ifconfig' program is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox server to configure it properly."
msgstr ""
"Het 'ifconfig' programma is niet geinstalleerd. Vraag a.u.b. de beheerder "
"van de Cryptobox server om het programma correct te configureren."
#: EnvironmentWarning.MissingProgramRoute.Text
msgid "The 'route' program is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox server to configure it properly."
msgstr ""
"Het 'route' programma is niet geinstalleerd. Vraag a.u.b. de beheerder van "
"de Cryptobox server om het programma correct te configureren."

@ -1,133 +1,150 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-05 17:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-21 14:01+0000\n"
"Last-Translator: Michiel van Dijk <mcvd@argentina.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 1.0.1\n"
#: Name
msgid "Partition manager"
msgstr ""
msgstr "Partitiebeheer"
#: Link
msgid "Partitions"
msgstr ""
msgstr "Partities"
#: Title
msgid "Manage partitions"
msgstr ""
msgstr "Beheer partities"
#: Button.SelectDevice
msgid "Partition manually"
msgstr ""
msgstr "Partitioneer handmatig"
#: Button.EasySetup
msgid "Automatic setup"
msgstr ""
msgstr "Automatische instelling"
#: Button.AddPartition
msgid "Add partition"
msgstr ""
msgstr "Voeg partitie toe"
#: Button.DelPartition
msgid "Remove partition"
msgstr ""
msgstr "Verwijder partitie"
#: Button.SavePartitions
msgid "Write new partition table"
msgstr ""
msgstr "Schrijf nieuwe partitietabel"
#: Button.AbortPartitions
msgid "Cancel"
msgstr ""
msgstr "Annuleer"
#: Text.Confirm
msgid "Yes, I know what I am doing!"
msgstr ""
msgstr "Ja, ik weet waar ik mee bezig ben!"
#: Text.FS.Type
msgid "Filesystem type"
msgstr ""
msgstr "Type bestandssysteem"
#: Text.FS.Fat
msgid "FAT (Windows)"
msgstr ""
msgstr "FAT (Windows)"
#: Text.FS.Ext2
msgid "Ext2"
msgstr ""
msgstr "Ext2"
#: Text.FS.Ext3
msgid "Ext3"
msgstr ""
msgstr "Ext3"
#: Text.FS.Reiser
msgid "Reiser"
msgstr ""
msgstr "Reiser"
#: Text.PartNum
msgid "Id"
msgstr ""
msgstr "Id"
#: Text.PartType
msgid "Type"
msgstr ""
msgstr "Type"
#: Text.Size
msgid "Size (MB)"
msgstr ""
msgstr "Grootte (MB)"
#: Text.SelectDevice
msgid "Choose a disk for partitioning"
msgstr ""
msgstr "Kies een schijf om te partitioneren"
#: Text.ProgressInfo
msgid "Progress of formatting:"
msgstr ""
msgstr "Voortgang van formatteren:"
#: Text.CreateConfigPartition
msgid "Automatically creating a configuration partition."
msgstr ""
msgstr "Automatisch configuratiepartitie aanmaken "
#: Text.RemovalContainers
msgid "These volumes will be removed:"
msgstr ""
msgstr "Deze volumes zullen worden verwijderd:"
#: Text.SpecifyPartitions
msgid "Add partitions"
msgstr ""
msgstr "Voeg partities toe"
#: Help.Partitioning
msgid "You can split every disk into one ore more parts, which are called 'partitions'. This is useful if you want to separate your data or if you want to encrypt only a part of your disk."
msgstr ""
"U kunt iedere schijf splitsen in een of meerdere delen ('partities' "
"genoemd). Dit is nuttig als u data wil scheiden of als u slechts een "
"gedeelte van uw schijf wil versleutelen."
#: Help.SelectDevice
msgid "Choose one of the disks given in the list. Be aware that you lose all data on the partitions of this disk."
msgstr ""
"Kies een van de schijven uit de lijst. Let op dat u alle data op de "
"partities van deze schijven kwijtraakt."
#: Help.PartMode
msgid "You may choose between 'automatic' and 'manual' partitioning. Automatic partitioning creates only one partition for the whole disk. With manual partition you can split the disk into multiple parts of different size."
msgstr ""
"U kunt kiezen tussen 'automatisch' en 'handmatig' partitioneren. Automatisch "
"partitioneren maakt slechts een partitie voor de gehele schijf. Met "
"handmatige partitie kunt u de schijf splitsen in meerdere gedeeltes van "
"verschillende grootte."
#: Help.ConfigPartition
msgid "This CryptoBox is configured to store its runtime settings on a separate disk partition. It will be created automatically if necessary. This reduces the available size of the disk by 5 megabyte."
msgstr ""
"Deze Cryptobox is geconfigureerd om zijn runtime instellingen op te slaan op "
"een aparte partitie. Als de partitie nodig is, zal deze automatisch worden "
"gemaakt. Dit reduceert de beschikbare ruimte op de schijf met 5 megabyte."
#: Help.RemoveExistingContainers
msgid "Whenever you change the partition table of a disk, you will loose all volumes that were previously defined inside of it."
msgstr ""
"Zodra u de partitietabel van een schijf wijzigt, verliest u alle volumes die "
"in die partitie waren gedefinieerd."
#: Help.PartitionList
msgid "Choose the size for a new partition and add it to the list by clicking on 'Add partition'. Nothing will get written to your disk until you click on 'Write new partition table' below. Be very careful: you will erase all data on this disk."
msgstr ""
"Kies de grootte voor een nieuwe partitie en voeg deze toe aan de lijst door "
"op 'Voeg partitie toe' te klikken. Er wordt niets op de schijf weggeschreven "
"tot u op 'Schrijf nieuwe partitietabel' klikt. Wees voorzichtig: alle data "
"op de schijf zal worden verwijderd."
#: AdviceMessage.DeviceDataIsLost.Text
msgid "If you continue, you will destroy all data on the choosen disk. Please be VERY careful!"

@ -3,87 +3,102 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-29 20:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-21 20:43+0000\n"
"Last-Translator: Michiel van Dijk <mcvd@argentina.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 1.0.1\n"
#: Name
msgid "Plugin manager"
msgstr ""
msgstr "Plugin beheer"
#: Link
msgid "Plugins"
msgstr ""
msgstr "Plugins"
#: Title
msgid "Plugin Manager"
msgstr ""
msgstr "Plugin beheer"
#: Title.VolumePlugins
msgid "Volume plugins"
msgstr ""
msgstr "Volume plugins"
#: Title.SystemPlugins
msgid "System plugins"
msgstr ""
msgstr "Systeem plugins"
#: Button.SaveSettings
msgid "Save all settings"
msgstr ""
msgstr "Bewaar alle instellingen"
#: Button.Up
msgid "move up"
msgstr ""
msgstr "omhoog"
#: Button.Down
msgid "move down"
msgstr ""
msgstr "omlaag"
#: Text.PluginName
msgid "Plugin"
msgstr ""
msgstr "Plugin"
#: Text.PluginRank
msgid "Order"
msgstr ""
msgstr "Volgorde"
#: Text.RequestsAuth
msgid "Requires admin?"
msgstr ""
msgstr "Admin noodzakelijk?"
#: Text.InMenu
msgid "Main menu"
msgstr ""
msgstr "Hoofdmenu"
#: Text.InPreferences
msgid "Preferences"
msgstr ""
msgstr "Voorkeuren"
#: Text.InVolumeRegister
msgid "Register"
msgstr ""
msgstr "Registreer"
#: Text.InVolumeProperties
msgid "Properties"
msgstr ""
msgstr "Eigenschappen"
#: Text.WhereVisible
msgid "Where visible?"
msgstr ""
msgstr "Waar zichtbaar?"
#: Help.PluginManager
msgid "All features of the CryptoBox are provided by plugins. This makes it possible to extend the CryptoBox easily. Here you may disable some of the available plugins to prevent unwanted user actions. Alternatively you can demand administrative privileges (see 'User manager') to protect dangerous actions from random access. The rightmost column 'order' can be used to change the order of appearance of the plugins. Don't forget to save the settings."
msgstr ""
"Alle eigenschappen van de Cryptobox bestaan uit plugins. Dit maakt het "
"eenvoudig om de Cryptobox uit te breiden. Hier kunt u een aantal van de "
"beschikbare plugins uitschakelen om gebruikers te beperken in hun acties. "
"Tevens kunt u het gebruik van risicovolle commando's beperken door deze "
"acties alleen te laten uitvoeren door mensen met beheerprivileges. De "
"rechterkolom 'volgorde' kan gebruikt worden om de volgorde van de plugins op "
"het scherm te wijzigen. Vergeet de instellingen niet op te slaan."
#: Help.VolumePlugins
msgid "Volume plugins are used for configuration, activation and general handling of volumes. 'Register' is the tab-based main interface for volume management which appears if you click on a volume. 'Preferences' is one of these tabs can be be filled with volume plugins to reduce the tabs in the volumes interface."
msgstr ""
"Volume plugins worden gebruikt voor configuratie, activering en het omgaan "
"met volumes. 'Register' is de interface met tabbladen die getoond wordt "
"wanneer er op een volume geklikt wordt. 'Voorkeuren' is een van deze "
"tabbladen "
#: Help.SystemPlugins
msgid "System plugins can change various aspects of the CryptoBox. They may be listed in the main navigation bar (the leftmost part of every page) and/or in the 'System preferences' container. You should never disable the 'Plugin manager'."
msgstr ""
"Systeem plugins kunnen diverse aspecten van de Cryptobox wijzigen. Ze kunnen "
"weergegeven worden in de navigatiebalk (het linkergedeelte van iedere "
"pagina) en/of in de container 'Systeemvoorkeuren'. U mag nooit het "
"'Pluginbeheer' uitschakelen."

@ -1,78 +1,83 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-20 10:45+0000\n"
"Last-Translator: Michiel van Dijk <mcvd@argentina.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 1.0.1\n"
#: Name
msgid "Shutdown or reboot the computer"
msgstr ""
msgstr "Sluit af of herstart de computer"
#: Link
msgid "Shutdown"
msgstr ""
msgstr "Sluit af"
#: Title
msgid "Shutdown computer"
msgstr ""
msgstr "Sluit af computer"
#: Title.ProgressShutdown
msgid "The CryptoBox is shutting down"
msgstr ""
msgstr "De Cryptobox is aan het afsluiten"
#: Title.ProgressReboot
msgid "The CryptoBox is rebooting"
msgstr ""
msgstr "De Cryptobox is aan het herstarten"
#: Button.Shutdown
msgid "Poweroff"
msgstr ""
msgstr "Afsluiten"
#: Button.Reboot
msgid "Reboot"
msgstr ""
msgstr "Herstarten"
#: Help.Shutdown
msgid "You can poweroff or reboot the CryptoBox server. You should close all open files before."
msgstr ""
"U kunt de Cryptobox afsluiten of herstarten. Voordat u dit doet, dient u "
"alle geopende bestanden te sluiten."
#: SuccessMessage.Shutdown.Title
msgid "Shutting down the system"
msgstr ""
msgstr "Het systeem is aan het afsluiten"
#: SuccessMessage.Shutdown.Text
msgid "If the computer does not turn off itself within a minute, then you should plug it off manually."
msgstr ""
"Als de computer zichzelf niet binnen een minuut afsluit, dan dient u dit "
"handmatig te doen."
#: SuccessMessage.Reboot.Title
msgid "Rebooting the system"
msgstr ""
msgstr "Het systeem is aan het herstarten"
#: SuccessMessage.Reboot.Text
msgid "This may take a while (depending on your hardware) ..."
msgstr ""
msgstr "Dit kan even duren (afhankelijk van uw hardware) ..."
#: WarningMessage.ShutdownFailed.Title
msgid "Shutdown failed"
msgstr ""
msgstr "Afsluiten mislukt"
#: WarningMessage.ShutdownFailed.Text
msgid "Shutting down of the system failed for some reason - sorry!"
msgstr ""
"Het afsluiten van het systeem is om een of andere reden mislukt - sorry!"
#: WarningMessage.RebootFailed.Title
msgid "Reboot failed"
msgstr ""
msgstr "Herstarten mislukt"
#: WarningMessage.RebootFailed.Text
msgid "Reboot of the system failed for some reason - sorry!"
msgstr ""
"Het herstarten van het systeem is om een of andere reden mislukt - sorry!"

@ -1,26 +1,25 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-20 10:23+0000\n"
"Last-Translator: Michiel van Dijk <mcvd@argentina.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 1.0.1\n"
#: Name
msgid "System preferences"
msgstr ""
msgstr "Systeemvoorkeuren"
#: Link
msgid "Preferences"
msgstr ""
msgstr "Voorkeuren"
#: Title.Prefs
msgid "Configure your CryptoBox"
msgstr ""
msgstr "Configureer uw Cryptobox"

@ -1,118 +1,130 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-21 21:09+0000\n"
"Last-Translator: Michiel van Dijk <mcvd@argentina.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 1.0.1\n"
#: Name
msgid "User manager"
msgstr ""
msgstr "Gebruikersbeheer"
#: Link
msgid "Users"
msgstr ""
msgstr "Gebruikers"
#: Title
msgid "User Manager"
msgstr ""
msgstr "Gebruikersbeheer"
#: Title.AddUser
msgid "Add new user"
msgstr ""
msgstr "Voeg nieuwe gebruiker toe"
#: Title.DelUser
msgid "Remove user"
msgstr ""
msgstr "Verwijder gebruiker"
#: Title.ChangePassword
msgid "Change password"
msgstr ""
msgstr "Wijzig wachtwoord"
#: Button.DelUser
msgid "Remove"
msgstr ""
msgstr "Verwijder"
#: Text.NewUser
msgid "Name of the new user"
msgstr ""
msgstr "Naam van de nieuwe gebruiker"
#: Text.DelUser
msgid "User to remove"
msgstr ""
msgstr "Te verwijderen gebruiker"
#: Text.ChangePasswordUser
msgid "Change user's password"
msgstr ""
msgstr "Wijzig gebruikerswachtwoord"
#: Help.UserManagement
msgid "Some settings and actions of the CryptoBox are restricted to authenticated users. Common actions like opening and closing of volumes are usually possible without administrative permissions. Be careful when adding new users as they will have control over all features of the CryptoBox including partitioning, formatting and user management."
msgstr ""
"Sommige instellingen en acties van de Cryptobox zijn beperkt tot "
"geauthenticeerde gebruikers. Acties zoals het openen en sluiten van volumes "
"zijn meestal mogelijk zonder beheerrechten. Wees voorzichtig met het "
"toevoegen van nieuwe gebruikers, omdat zij controle zullen hebben over alle "
"mogelijkheden van de Cryptobox inclusief partitioneren, formatteren en "
"gebruikersbeheer."
#: Help.AddUser
msgid "Add a new administrative user and define its password by entering it twice."
msgstr ""
"Voeg een nieuwe gebruiker met beheerrechten toe en definieer het wachtwoord "
"door het tweemaal in te voeren."
#: Help.ChangePassword
msgid "Choose a user of the following list and enter the new password twice."
msgstr ""
"Kies een gebruiker uit de lijst en voer het nieuwe wachtwoord tweemaal in."
#: Help.DelUser
msgid "Remove an administrative user. The user 'admin' is reserved and can not be removed."
msgstr ""
"Verwijder een gebruiker met beheerrechten. De gebruiker 'admin' is "
"gereserveerd en kan niet verwijderd worden."
#: SuccessMessage.UserAdded.Title
msgid "User added"
msgstr ""
msgstr "Gebruiker toegevoegd"
#: SuccessMessage.UserAdded.Text
msgid "The new user was added successfully."
msgstr ""
msgstr "De nieuwe gebruiker is met succes toegevoegd."
#: SuccessMessage.UserRemoved.Title
msgid "User removed"
msgstr ""
msgstr "Gebruiker verwijderd"
#: SuccessMessage.UserRemoved.Text
msgid "The user was removed successfully."
msgstr ""
msgstr "De gebruiker is met succes verwijderd."
#: SuccessMessage.PasswordChanged.Title
msgid "Password changed"
msgstr ""
msgstr "Wachtwoord gewijzigd"
#: SuccessMessage.PasswordChanged.Text
msgid "The password was changed successfully."
msgstr ""
msgstr "Het wachtwoord is met succes gewijzigd."
#: WarningMessage.InvalidUserName.Title
msgid "Invalid username"
msgstr ""
msgstr "Ongeldige gebruikersnaam"
#: WarningMessage.InvalidUserName.Text
msgid "The choosen username is invalid: only letters and digits are allowed."
msgstr ""
"De gekozen gebruikersnam is ongeldig: alleen letters en cijfers zijn "
"toegestaan."
#: WarningMessage.NeverRemoveReservedUser.Title
msgid "Reserved user"
msgstr ""
msgstr "Gereserveerde gebruiker"
#: WarningMessage.NeverRemoveReservedUser.Text
msgid "You may not remove a reserved user. Sorry!"
msgstr ""
msgstr "U mag geen gereserveerde gebruiker verwijderen - sorry!"
#: WarningMessage.UserAlreadyExists.Title
msgid "User exists"
msgstr ""
msgstr "Gebruiker bestaat"
#: WarningMessage.UserAlreadyExists.Text
msgid "The choosen username does already exist. Please choose another one."
msgstr ""
msgstr "De gekozen gebruikersnaam bestaat reeds. Kies a.u.b. een andere naam."

@ -1,62 +1,64 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-18 11:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-20 10:37+0000\n"
"Last-Translator: Michiel van Dijk <mcvd@argentina.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 1.0.1\n"
#: Name
msgid "Automatic opening"
msgstr ""
msgstr "Automatische opening"
#: Title.AutoMountVolume
msgid "Open during startup"
msgstr ""
msgstr "Open tijdens opstarten"
#: Help.AutoMount
msgid "You may enable automatic activation for any non-encrypted volume. It will get opened automatically when you turn on the CryptoBox server."
msgstr ""
"U mag automatische activatie voor alle niet-versleutelde volumes "
"inschakelen. Die zullen dan automatisch geopend worden wanneer u de "
"Cryptobox server aanzet."
#: Button.AutoMountOn
msgid "Enable automatic opening"
msgstr ""
msgstr "Schakel automatisch openen in"
#: Button.AutoMountOff
msgid "Disable automatic opening"
msgstr ""
msgstr "Schakel automatisch openen uit"
#: Text.AutoIsOn
msgid "Currently automatic opening is enabled"
msgstr ""
msgstr "Op dit moment is automatisch openen ingeschakeld"
#: Text.AutoIsOff
msgid "Currently automatic opening is disabled"
msgstr ""
msgstr "Op dit moment is automatisch openen uitgeschakeld"
#: SuccessMessage.AutoMountEnabled.Title
msgid "Automatic activation enabled"
msgstr ""
msgstr "Automatisch activeren ingeschakeld"
#: SuccessMessage.AutoMountEnabled.Text
msgid "This volume will get opened during startup."
msgstr ""
msgstr "Dit volume zal tijdens het opstarten worden geopend."
#: SuccessMessage.AutoMountDisabled.Title
msgid "Automatic activation disabled"
msgstr ""
msgstr "Automatisch activeren uitgeschakeld"
#: SuccessMessage.AutoMountDisabled.Text
msgid "This volume will not get opened during startup."
msgstr ""
msgstr "Dit volume zal tijdens het opstarten niet worden geopend."
#: AdviceMessage.NoAutoMountForEncryptedVolumes.Text
msgid "Automatic activation is not possible for encrypted volumes."
msgstr ""
msgstr "Automatische activering is niet mogelijk voor versleutelde volumes."

@ -1,58 +1,63 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-29 20:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-21 14:02+0000\n"
"Last-Translator: Michiel van Dijk <mcvd@argentina.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 1.0.1\n"
#: Name
msgid "Change volume password"
msgstr ""
msgstr "Wijzig volumewachtwoord"
#: Link
msgid "Password"
msgstr ""
msgstr "Wachtwoord"
#: Title.ChangePassword
msgid "Change the password of this volume"
msgstr ""
msgstr "Wijzig het wachtwoord van dit volume"
#: Button.ChangePassword
msgid "Change password"
msgstr ""
msgstr "Wijzig wachtwoord"
#: Help.Password
msgid "You can easily change the password of an encrypted volume. Just enter the current password and type your new password twice. No data will get lost."
msgstr ""
"U kunt eenvoudig het wachtwoord van een versleuteld volume wijzigen. Voer "
"eerst het huidige wachtwoord in en voer vervolgens het nieuwe wachtwoord "
"tweemaal in. Er zal geen data verloren gaan."
#: AdviceMessage.FormatForEncryptionSupport.Text
msgid "This volume is not encrypted. If you want to turn on encryption, then you have to format the volume. Beware: this will erase all data from this volume."
msgstr ""
"Dit volume is niet versleuteld. Als u versleuteling aan wilt zetten, dan "
"dient het volume geformatteerd te worden. Let op: dit zal alle data van dit "
"volume verwijderen. "
#: AdviceMessage.FormatForEncryptionSupport.Link.Text
msgid "Format this volume"
msgstr ""
msgstr "Formatteer dit volume"
#: SuccessMessage.PasswordChange.Title
msgid "Password changed"
msgstr ""
msgstr "Wachtwoord gewijzigd"
#: SuccessMessage.PasswordChange.Text
msgid "The password of this volume was changed successfully."
msgstr ""
msgstr "Het wachtwoord van dit volume is met succes gewijzigd."
#: WarningMessage.PasswordChange.Title
msgid "Could not change password"
msgstr ""
msgstr "Kan het wachtwoord niet wijzigen"
#: WarningMessage.PasswordChange.Text
msgid "The password of this volume could not be changed - sorry!"
msgstr ""
msgstr "Het wachtwoord van dit volume kan niet worden gewijzigd - sorry!"

@ -1,70 +1,71 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-20 10:30+0000\n"
"Last-Translator: Michiel van Dijk <mcvd@argentina.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 1.0.1\n"
#: Name
msgid "Technical details of a volume"
msgstr ""
msgstr "Technische details van een volume"
#: Link
msgid "Details"
msgstr ""
msgstr "Details"
#: Title.Details
msgid "Technical details"
msgstr ""
msgstr "Technische details"
#: Help.Details
msgid "Here are some deep technical details. You'll mostly need them in case you are confused with your volumes."
msgstr ""
"Hier zijn een aantal technische details. U zult ze hoofdzakelijk nodig "
"hebben als er verwarring bestaat over uw volumes."
#: Text.DeviceName
msgid "Name of device"
msgstr ""
msgstr "Apparaatnaam"
#: Text.Status
msgid "Status"
msgstr ""
msgstr "Status"
#: Text.StatusActive
msgid "open"
msgstr ""
msgstr "open"
#: Text.StatusPassive
msgid "closed"
msgstr ""
msgstr "gesloten"
#: Text.EncryptionStatus
msgid "Encryption"
msgstr ""
msgstr "Versleuteling"
#: Text.Yes
msgid "Yes"
msgstr ""
msgstr "Ja"
#: Text.No
msgid "No"
msgstr ""
msgstr "Nee"
#: Text.Size.All
msgid "Space of volume"
msgstr ""
msgstr "Ruimte van volume"
#: Text.Size.Avail
msgid "Available space of volume"
msgstr ""
msgstr "Beschikbare ruimte van volume"
#: Text.Size.Used
msgid "Used space of volume"
msgstr ""
msgstr "Gebruikte ruimte van volume"

@ -1,53 +1,52 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-29 20:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"PO-Revision-Date: 2007-08-21 13:29+0000\n"
"Last-Translator: Michiel van Dijk <mcvd@argentina.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"X-Generator: Pootle 1.0.1\n"
#: Name
msgid "Create filesystems"
msgstr ""
msgstr "Maak bestandssystemen"
#: Link
msgid "Format"
msgstr ""
msgstr "Formatteer"
#: Title.Format
msgid "Initializing filesystem"
msgstr ""
msgstr "Initialiseer bestandssysteem"
#: Button.Format