merged Polish translation contributed by Andrzej S. Kaznowski

minor backport of Italian, German, Japanese and Slovenian translation
This commit is contained in:
lars 2007-04-01 12:48:28 +00:00
parent f8a091c996
commit 8d5a23bc2f
26 changed files with 480 additions and 503 deletions

View file

@ -1,158 +1,157 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-01 14:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-29 00:33+0200\n"
"Last-Translator: Andrzej S. Kaznowski <andrzej@kaznowski.com>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Title.Top
msgid "The CryptoBox"
msgstr ""
msgstr "CryptoBox"
#: Title.Slogan
msgid "Privacy for the rest of us."
msgstr ""
msgstr "Prywatność dla każdego."
#: Title.Volume
msgid "Volume"
msgstr ""
msgstr "Wolumin"
#: Title.AccessDenied
msgid "Access denied"
msgstr ""
msgstr "Odmówiono dostępu"
#: Text.EnterCurrentPassword
msgid "Enter the current password"
msgstr ""
msgstr "Wpisz aktualne hasło"
#: Text.EnterNewPassword
msgid "Enter new password"
msgstr ""
msgstr "Wpisz nowe hasło"
#: Text.EnterSamePassword
msgid "Repeat new password"
msgstr ""
msgstr "Powtórz nowe hasło"
#: Text.RedirectNote
msgid "Click here if your browser does not support automatic redirection."
msgstr ""
msgstr "Kliknij tutaj, jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje automatycznego przekierowania."
#: Text.ProjectHomePage
msgid "Website of project"
msgstr ""
msgstr "Witryna projektu"
#: Text.ProjectNote
msgid "The CryptoBox is a project of"
msgstr ""
msgstr "CryptoBox został zaprojektowany przez"
#: Text.ContainerName
msgid "Volume's name"
msgstr ""
msgstr "Nazwa woluminu"
#: Button.EnableHelp
msgid "Enable help"
msgstr ""
msgstr "Włącz pomoc"
#: Button.DisableHelp
msgid "Disable help"
msgstr ""
msgstr "Wyłącz pomoc"
#: AdviceMessage.VolumeIsBusy.Title
msgid "Busy volume"
msgstr ""
msgstr "Wolumin zajęty"
#: AdviceMessage.VolumeIsBusy.Text
msgid "This volume is currently busy. Please wait for a moment."
msgstr ""
msgstr "Wybrany wolumin jest zajęty. Proszę spróbować ponownie za chwilę."
#: AdviceMessage.VolumeIsBusy.Link.Text
msgid "Show all disks"
msgstr ""
msgstr "Pokazuj wszystkie dyski"
#: WarningMessage.AccessDenied.Title
msgid "Invalid access credentials"
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowe dane użytkownika"
#: WarningMessage.AccessDenied.Text
msgid "Sorry - you did not enter the right credentials! Maybe you should try the default setting: username=>'admin' / password=>'admin'."
msgstr ""
msgstr "Przepraszamy - nie wpisałeś poprawnych danych! Możesz spróbować domyślne ustawienia: użytkownik=>'admin' / hasło=>'admin'."
#: WarningMessage.EmptyPassword.Title
msgid "Missing password"
msgstr ""
msgstr "Brak hasła"
#: WarningMessage.EmptyPassword.Text
msgid "You have to enter a password!"
msgstr ""
msgstr "Musisz wpisać hasło!"
#: WarningMessage.EmptyNewPassword.Title
msgid "Missing new password"
msgstr ""
msgstr "Brak nowego hasła"
#: WarningMessage.EmptyNewPassword.Text
msgid "You have to enter a new password!"
msgstr ""
msgstr "Musisz wpisać nowe hasło!"
#: WarningMessage.DifferentPasswords.Title
msgid "Different passwords"
msgstr ""
msgstr "Hasła różnią się"
#: WarningMessage.DifferentPasswords.Text
msgid "The passwords you entered did not match."
msgstr ""
msgstr "Wpisane hasła nie zgadzają się."
#: WarningMessage.InvalidDevice.Title
msgid "Invalid device"
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowe urządzenie"
#: WarningMessage.InvalidDevice.Text
msgid "The device you have chosen is invalid!"
msgstr ""
msgstr "Wybrane urządzenie jest nieprawidłowe!"
#: WarningMessage.VolumeMayNotBeMounted.Title
msgid "The volume is open"
msgstr ""
msgstr "Wolumin jest otwarty"
#: WarningMessage.VolumeMayNotBeMounted.Text
msgid "This action is not available while the volume is active. Please close it first."
msgstr ""
msgstr "Funkcja ta nie jest dostępna póki wolumin jest aktywny. Proszę go najpierw zamknąć."
#: WarningMessage.VolumeMayNotBeMounted.Link.Text
msgid "Close volume"
msgstr ""
msgstr "Zamknij wolumin"
#: WarningMessage.InvalidAction.Title
msgid "Invalid request"
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowe polecenie"
#: WarningMessage.InvalidAction.Text
msgid "Sorry - I do not know how to handle this request. If you think, that this is a bug, then you should send the most recent part of the CryptoBox log to info@cryptobox.org."
msgstr ""
msgstr "Przepraszam - nie rozumiem tego polecenia. Jeśli sądzisz, że to bład programu proszę przesłać ostatnią część rejestru systemu CryptoBox na adres: info@cryptobox.org."
#: WarningMessage.InvalidAction.Link.Text
msgid "View log"
msgstr ""
msgstr "Pokaż rejestr"
#: WarningMessage.RuntimeError.Title
msgid "Something weird happened"
msgstr ""
msgstr "Zdarzyło się coś dziwnego"
#: WarningMessage.RuntimeError.Text
msgid "We (the developer of the CryptoBox) would like to fix this problem for you and others. Please send the most recent part of the CryptoBox log to info@cryptobox.org. Thanks for your contribution!"
msgstr ""
msgstr "Chcielibyśmy (twórcy systemu CryptoBox) naprawić ten błąd dla Ciebie i innych. Proszę przesłać ostatnią część rejestru systemu CryptoBox na adres: info@cryptobox.org. Dziękujemy za pomoc!"
#: WarningMessage.DeviceNotWriteable.Title
msgid "No write permissions"
msgstr ""
msgstr "Brak pozwoleń zapisu"
#: WarningMessage.DeviceNotWriteable.Text
msgid "Sorry - the CryptoBox is not allowed to write on this device. Anyway it is still possible, that you can open it and change its content. Please ask the administrator of the CryptoBox in case you believe, that this is a mistake."
msgstr ""
msgstr "Przepraszamy - system CryptoBox nie może zapisywać na tym urządzeniu. Możesz jednak otwierac go i zmieniać jego zawartość. Proszę zwrócić się do administratora systemu CryptoBox, jeśli sądzisz, że to błąd."

View file

@ -1,12 +1,11 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-01 14:30+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-28 18:00+0100\n"
"Last-Translator: KAZNOWSKI & ASSOCIATES <office@kaznowski.pl>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@ -15,96 +14,96 @@ msgstr ""
#: Name
msgid "Change date and time"
msgstr ""
msgstr "Zmień datę i godzinę"
#: Link
msgid "Date"
msgstr ""
msgstr "Data"
#: Title
msgid "Date and time setting"
msgstr ""
msgstr "Ustawienia daty i godziny"
#: Button.ConfigDate
msgid "Set date and time"
msgstr ""
msgstr "Ustaw datę i godzinę"
#: Text.Time
msgid "Time"
msgstr ""
msgstr "Czas"
#: Text.Months.1
msgid "January"
msgstr ""
msgstr "styczeń"
#: Text.Months.2
msgid "February"
msgstr ""
msgstr "luty"
#: Text.Months.3
msgid "March"
msgstr ""
msgstr "marzec"
#: Text.Months.4
msgid "April"
msgstr ""
msgstr "kwiecień"
#: Text.Months.5
msgid "May"
msgstr ""
msgstr "maj"
#: Text.Months.6
msgid "June"
msgstr ""
msgstr "czerwiec"
#: Text.Months.7
msgid "July"
msgstr ""
msgstr "lipiec"
#: Text.Months.8
msgid "August"
msgstr ""
msgstr "sierpień"
#: Text.Months.9
msgid "September"
msgstr ""
msgstr "wrzesień"
#: Text.Months.10
msgid "October"
msgstr ""
msgstr "październik"
#: Text.Months.11
msgid "November"
msgstr ""
msgstr "listopad"
#: Text.Months.12
msgid "December"
msgstr ""
msgstr "grudzień"
#: Help.ChangeDate
msgid "Change the time and date for the CryptoBox server."
msgstr ""
msgstr "Zmień datę i godzinę serwera CryptoBox."
#: SuccessMessage.DateChanged.Title
msgid "Date changed"
msgstr ""
msgstr "Datę zmieniono"
#: SuccessMessage.DateChanged.Text
msgid "The date was changed successfully."
msgstr ""
msgstr "Zmieniono datę."
#: WarningMessage.InvalidDate.Title
msgid "Invalid value"
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowe dane"
#: WarningMessage.InvalidDate.Text
msgid "An invalid value for date or time was supplied. Please try again."
msgstr ""
msgstr "Podano nieprawidłowe dane godziny lub daty. Proszę spróbować ponownie."
#: EnvironmentWarning.MissingProgramDate.Title
msgid "Missing program"
msgstr ""
msgstr "Brak programu"
#: EnvironmentWarning.MissingProgramDate.Text
msgid "The program 'date' is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox server to configure it properly."
msgstr ""
msgstr "Program 'data' nie został zainstalowany. Proszę zwrócić się do administratora serwera CryptoBox, aby prawidłowo skonfigurał go."

View file

@ -1,30 +1,29 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-01 14:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-29 09:30+0200\n"
"Last-Translator: Andrzej S. Kaznowski <andrzej@kaznowski.com>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
msgid "Disk overview"
msgstr ""
msgstr "Przegląd dysków"
#: Link
msgid "Disks"
msgstr ""
msgstr "Dyski"
#: Title
msgid "Available disks"
msgstr ""
msgstr "Dostępne dyski"
#: AdviceMessage.NoDisksAvailable.Text
msgid "No available disks were found!"
msgstr ""
msgstr "Nie znaleziono dostępnych dysków!"

View file

@ -1,50 +1,49 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-29 23:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-01 14:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-29 09:35+0200\n"
"Last-Translator: Andrzej S. Kaznowski <andrzej@kaznowski.com>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
msgid "Encrypted webinterface"
msgstr ""
msgstr "Szyfrowane połączenie z przeglądarką"
#: Title
msgid "Create encryption certificate"
msgstr ""
msgstr "Stwórz certyfikat szyfrowania"
#: Button.CreateCertificate
msgid "Create certificate"
msgstr ""
msgstr "Stwórz certyfikat"
#: EnvironmentWarning.NoSSL.Text
msgid "The connection is not encrypted - passwords can be easily intercepted."
msgstr ""
msgstr "Połączenie nie jest szyfrowane - hasło może zostać łatwo przechwycone."
#: EnvironmentWarning.NoSSL.Link.Text
msgid "Use encrypted connection"
msgstr ""
msgstr "Korzystaj z szyfrowanego połączenia"
#: EnvironmentWarning.MissingModuleM2Crypto.Title
msgid "Missing module"
msgstr ""
msgstr "Brakujący moduł"
#: EnvironmentWarning.MissingModuleM2Crypto.Text
msgid "The python module 'M2Crypto' is missing. It is required for an encrypted connection to the CryptoBox webinterface. Please ask the administrator of the CryptoBox server to install the module."
msgstr ""
msgstr "Brakuje modułu python 'M2Crypto'. Jest on potrzebny do szyfrowanego połączenia z przeglądarką zarządzającą systemem CryptoBox. Proszę, poproś administratora serwera CryptoBox o zainstalownie modułu."
#: EnvironmentWarning.MissingProgramStunnel.Title
msgid "Missing program"
msgstr ""
msgstr "Brak programu"
#: EnvironmentWarning.MissingProgramStunnel.Text
msgid "The program 'stunnel4' is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox server to configure it properly."
msgstr ""
msgstr "Program 'stunnel4' nie jest instalowany. Proszę zwrócić się do administratora serwera CryptoBox, aby prawidłowo skonfigurał go."

View file

@ -1,12 +1,11 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-18 11:39+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-01 14:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-28 18:00+0100\n"
"Last-Translator: KAZNOWSKI & ASSOCIATES <office@kaznowski.pl>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@ -15,8 +14,8 @@ msgstr ""
#: Name
msgid "User manual"
msgstr ""
msgstr "Podręcznik użytkownika"
#: Link
msgid "Help"
msgstr ""
msgstr "Pomoc"

View file

@ -1,30 +1,29 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:00+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-01 14:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-29 08:48+0200\n"
"Last-Translator: Andrzej S. Kaznowski <andrzej@kaznowski.com>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
msgid "Choose interface language"
msgstr ""
msgstr "Wybierz język interfejsu"
#: Link
msgid "Languages"
msgstr ""
msgstr "Języki"
#: Title.Lang
msgid "Choose your tongue"
msgstr ""
msgstr "Wybierz język"
#: Help.Select
msgid "Choose your preferred interface language. This setting will be kept for your browsing session."
msgstr ""
msgstr "Wybierz język interfejsu. To ustawienie będzie zachowane tylko do zamknięcia sesji w przeglądarce."

View file

@ -1,74 +1,73 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-07 09:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-01 14:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-29 09:06+0200\n"
"Last-Translator: Andrzej S. Kaznowski <andrzej@kaznowski.com>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
msgid "Event log"
msgstr ""
msgstr "Rejestr wydarzeń"
#: Text.ShowAll
msgid "Show all messages"
msgstr ""
msgstr "Pokazuj wszystkie komunikaty"
#: Text.AtLeastWarnings
msgid "Show warnings and errors"
msgstr ""
msgstr "Pokazuj błędy i ostrzeżenia"
#: Text.OnlyErrors
msgid "Show errors only"
msgstr ""
msgstr "Pokazuj wyłącznie błędy"
#: Text.DownloadLogFile
msgid "Download complete log"
msgstr ""
msgstr "Pobierz cały rejestr"
#: Text.AgeOfEvent
msgid "Time passed"
msgstr ""
msgstr "Upłynęło"
#: Text.EventText
msgid "Description"
msgstr ""
msgstr "Opis"
#: Text.TimeUnits.Days
msgid "days"
msgstr ""
msgstr "dni"
#: Text.TimeUnits.Hours
msgid "hours"
msgstr ""
msgstr "godziny"
#: Text.TimeUnits.Minutes
msgid "minutes"
msgstr ""
msgstr "minuty"
#: Text.TimeUnits.Seconds
msgid "seconds"
msgstr ""
msgstr "sekundy"
#: Help.EventLog
msgid "Here you can see the event log of the CryptoBox. Every message belongs to one of the following groups: information/warning/error as represented by the symbol in the leftmost column. You may choose to see all or only some selected messages. If you encounter any problems with the CryptoBox then you should send the most recent warnings and errors besides a detailed description to info@cryptobox.org."
msgstr ""
msgstr "Tutaj możesz sprawdzić rejstr wydarzeń CryptoBox. Każda wiadomość należy do jednej z następujących grup: powiadomienie/ostrzeżenie/błąd jak przedstawiono na symbolach w najdalszej kolumnie po lewej stronie. Możesz obejrzeć wszystkie lub tylko niektóre wybrane wiadomości. Jeśli zauważysz jakiś problem z CryptoBox, wyślij najświerzsze ostrzeżenia i błędy wraz ze szczegółowym opisem do info@cryptobox.org."
#: AdviceMessage.EmptyLog.Text
msgid "There are no messages available."
msgstr ""
msgstr "Brak komunikatów."
#: AdviceMessage.NoLogFileConfigured.Title
msgid "No log file configured"
msgstr ""
msgstr "Brak konfiguracji rejestru wydarzeń"
#: AdviceMessage.NoLogFileConfigured.Text
msgid "The CryptoBox is not configured to log events to a file. Thus it is not possible to review log events."
msgstr ""
msgstr "CryptoBox nie jest skonfigurowany, aby rejestrować wydarzenia w pliku. Z tego powodu nie można przeglądać rejestru wydarzeń."

View file

@ -1,126 +1,125 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-07 09:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-01 14:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-29 10:17+0200\n"
"Last-Translator: Andrzej S. Kaznowski <andrzej@kaznowski.com>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
msgid "Configure network"
msgstr ""
msgstr "Konfiguruj sieć"
#: Link
msgid "Network"
msgstr ""
msgstr "Sieć"
#: Title
msgid "Network settings"
msgstr ""
msgstr "Ustawienia sieci"
#: Title.IP
msgid "CryptoBox server IP"
msgstr ""
msgstr "Numer IP serwera CryptoBox"
#: Title.GW
msgid "Gateway address"
msgstr ""
msgstr "Adres bramki"
#: Text.IP
msgid "Address"
msgstr ""
msgstr "Adres"
#: Text.NM
msgid "Netmask"
msgstr ""
msgstr "Maska sieciowa"
#: Text.GW
msgid "Gateway"
msgstr ""
msgstr "Bramka"
#: Text.DHCP
msgid "Automatic configuration (Caution!)"
msgstr ""
msgstr "Konfiguruj automatycznie (Uwaga!)"
#: Button.Network
msgid "Change server address"
msgstr ""
msgstr "Zmień adres serwera"
#: Button.Gateway
msgid "Change default gateway"
msgstr ""
msgstr "Zmień domyślną bramkę"
#: Help.Network
msgid "Insert the network address of the CryptoBox server, the network mask and the default gateway. Be aware that you may lose your connection to the server under some circumstances. The actual values are visible in the form fields."
msgstr ""
msgstr "Wpisz adres sieci serwera CryptoBox, maski sieciowej i domyślnej bramki. Weź pod uwagę, że możesz stracić połączenie z serwerem. Aktualne parametry są domyślnie wyświetlone w polach."
#: Help.Gateway
msgid "If you have a gateway in your LAN and want to make use of it, type it's address in here. It will be added as default route. A quadruple of zeros means, there is no gateway set."
msgstr ""
msgstr "Jeśli masz bramkę w twojej lokalnej sieci i chcesz jej użyć, wpisz jej adres tutaj. Będzie dodany jako domyślna bramka. Cztery zera oznaczają, że nie wpisano żadnej bramki."
#: Help.DHCP
msgid "If you enable automatic network configuration make sure you have a well configured DHCP server running. All values will be overridden by the settings from the DHCP server. If you don't know what DHCP means leave this box unchecked."
msgstr ""
msgstr "Jeśli włączasz automatyczną konfigurację sieci, upewnij się, że twój serwer DHCP działa poprawnie. Wszystkie dane zostaną zastąpione danymi z serwera DHCP. Jeśli nie wiesz, co oznacza DHCP, pozostaw to pole niezaznaczone."
#: WarningMessage.AddressChangeFailed.Title
msgid "Failure"
msgstr ""
msgstr "Błąd"
#: WarningMessage.AddressChangeFailed.Text
msgid "The address of the CryptoBox server could not be changed."
msgstr ""
msgstr "Nie można zmienić adresu serwera CryptoBox."
#: WarningMessage.GatewayChangeFailed.Text
msgid "The gateway of the CryptoBox server could not be set. Maybe the address you entered is unreachable?"
msgstr ""
msgstr "Nie można ustlić bramki serwera CryptoBox. Może wpisany przez ciebie adres jest niedostępny."
#: WarningMessage.InvalidServerIP.Title
msgid "Invalid value"
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowe dane"
#: WarningMessage.InvalidServerIP.Text
msgid "The server address is not valid."
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowy adres serwera."
#: WarningMessage.InvalidNetmask.Text
msgid "The netmask is not valid."
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowa maska sieciowa."
#: WarningMessage.InvalidGatewayIP.Text
msgid "The gateway address is not valid."
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowy adres bramki."
#: SuccessMessage.IPChanged.Title
msgid "Network address changed"
msgstr ""
msgstr "Zmieniono adres sieciowy"
#: SuccessMessage.IPChanged.Text
msgid "The network address has been changed. In a few seconds you will get redirected to the new address."
msgstr ""
msgstr "Zmieniono adres sieciowy. Za chwilę zostaniesz przekierowany na nowy adres."
#: SuccessMessage.GWChanged.Title
msgid "Gateway address changed"
msgstr ""
msgstr "Zmieniono adres bramki"
#: SuccessMessage.GWChanged.Text
msgid "The gateway was added to your default route."
msgstr ""
msgstr "Dodano bramkę do domyślnej trasy."
#: EnvironmentWarning.MissingProgramIfconfig.Title
msgid "Missing program"
msgstr ""
msgstr "Brak programu"
#: EnvironmentWarning.MissingProgramIfconfig.Text
msgid "The 'ifconfig' program is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox server to configure it properly."
msgstr ""
msgstr "Program 'ifconfig' nie jest instalowany. Proszę zwrócić się do administratora serwera CryptoBox, aby prawidłowo skonfigurał go."
#: EnvironmentWarning.MissingProgramRoute.Text
msgid "The 'route' program is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox server to configure it properly."
msgstr ""
msgstr "Program 'route' nie jest instalowany. Proszę zwrócić się do administratora serwera CryptoBox, aby prawidłowo skonfigurał go."

View file

@ -1,234 +1,233 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-05 17:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-01 14:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-30 09:44+0200\n"
"Last-Translator: Andrzej S. Kaznowski <andrzej@kaznowski.com>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
msgid "Partition manager"
msgstr ""
msgstr "Zarządzanie partycjami"
#: Link
msgid "Partitions"
msgstr ""
msgstr "Partycje"
#: Title
msgid "Manage partitions"
msgstr ""
msgstr "Zarządzaj partycjami"
#: Button.SelectDevice
msgid "Partition manually"
msgstr ""
msgstr "Partycjonowanie ręczne"
#: Button.EasySetup
msgid "Automatic setup"
msgstr ""
msgstr "Ustawiaj automatycznie"
#: Button.AddPartition
msgid "Add partition"
msgstr ""
msgstr "Dodaj partycję"
#: Button.DelPartition
msgid "Remove partition"
msgstr ""
msgstr "Usuń partycję"
#: Button.SavePartitions
msgid "Write new partition table"
msgstr ""
msgstr "Zapisz nową tablicę partycji"
#: Button.AbortPartitions
msgid "Cancel"
msgstr ""
msgstr "Anuluj"
#: Text.Confirm
msgid "Yes, I know what I am doing!"
msgstr ""
msgstr "Wykonaj, wiem, co robię!"
#: Text.FS.Type
msgid "Filesystem type"
msgstr ""
msgstr "System plików"
#: Text.FS.Fat
msgid "FAT (Windows)"
msgstr ""
msgstr "FAT (Windows)"
#: Text.FS.Ext2
msgid "Ext2"
msgstr ""
msgstr "Ext2"
#: Text.FS.Ext3
msgid "Ext3"
msgstr ""
msgstr "Ext3"
#: Text.FS.Reiser
msgid "Reiser"
msgstr ""
msgstr "Reiser"
#: Text.PartNum
msgid "Id"
msgstr ""
msgstr "Id"
#: Text.PartType
msgid "Type"
msgstr ""
msgstr "Rodzaj"
#: Text.Size
msgid "Size (MB)"
msgstr ""
msgstr "Pojemność (MB)"
#: Text.SelectDevice
msgid "Choose a disk for partitioning"
msgstr ""
msgstr "Wybierz dysk do partycjonowania"
#: Text.ProgressInfo
msgid "Progress of formatting:"
msgstr ""
msgstr "Postęp w formatowaniu:"
#: Text.CreateConfigPartition
msgid "Automatically creating a configuration partition."
msgstr ""
msgstr "Automatyczne tworzenie konfiguracji partycji"
#: Text.RemovalContainers
msgid "These volumes will be removed:"
msgstr ""
msgstr "Usunięte zostaną następujące woluminy:"
#: Text.SpecifyPartitions
msgid "Add partitions"
msgstr ""
msgstr "Dodaj partycje"
#: Help.Partitioning
msgid "You can split every disk into one ore more parts, which are called 'partitions'. This is useful if you want to separate your data or if you want to encrypt only a part of your disk."
msgstr ""
msgstr "Można podzielić każdy dysk na jedną lub więcej częsci zwanych 'partycjami'. To jest przydatne w przypadku potrzeby rozdzielenia danych lub jeśli chcesz zaszyfrować tylko część dysku."
#: Help.SelectDevice
msgid "Choose one of the disks given in the list. Be aware that you lose all data on the partitions of this disk."
msgstr ""
msgstr "Wybierz jeden z dysków podanych w liście. Bądź świadomy, że stracisz wszystkie dane o partycjach z tego dysku."
#: Help.PartMode
msgid "You may choose between 'automatic' and 'manual' partitioning. Automatic partitioning creates only one partition for the whole disk. With manual partition you can split the disk into multiple parts of different size."
msgstr ""
msgstr "Możesz wybrać między partycjonowaniem \"automatycznym\" i \"ręcznym\". Partycjonowanie automatyczne tworzy tylko jedną partycję dla całego dysku. Używając ręcznego partycjonowania możesz podzielić dysk na wiele części różnych wielkości."
#: Help.ConfigPartition
msgid "This CryptoBox is configured to store its runtime settings on a separate disk partition. It will be created automatically if necessary. This reduces the available size of the disk by 5 megabyte."
msgstr ""
msgstr "CryptoBox przechowuje swoje bieżące ustawienia na osobnej partycji dysku. Jęsli zajdzie taka potrzeba, zostanie utworzony automatycznie. Zmniejsza to dostępną pojemność dysku o 5 begabajtów."
#: Help.RemoveExistingContainers
msgid "Whenever you change the partition table of a disk, you will loose all volumes that were previously defined inside of it."
msgstr ""
msgstr "Jeśli kiedykolwiek zmienisz tablicę partycjonowania dysku, stracisz wszystkie woluminy, które zostały wcześniej w nim zdefiniowane."
#: Help.PartitionList
msgid "Choose the size for a new partition and add it to the list by clicking on 'Add partition'. Nothing will get written to your disk until you click on 'Write new partition table' below. Be very careful: you will erase all data on this disk."
msgstr ""
msgstr "Wybierz rozmiar nowej partycji i dodaj ją do listy klikając na 'Dodaj partycję'. Nic nie zostanie zapisane na twoim dysku, dopóki nie klikniesz poniżej na 'Napisz nową tablicę partycjonowania'."
#: AdviceMessage.DeviceDataIsLost.Text
msgid "If you continue, you will destroy all data on the choosen disk. Please be VERY careful!"
msgstr ""
msgstr "Jeśli będziesz kontynuował, stracisz wszystkie dane z wybranego dysku. Proszę BARDZO uważać!"
#: EnvironmentWarning.ReadOnlyConfig.Text
msgid "Read-only setup detected - probably you should create a configuration partition."
msgstr ""
msgstr "System tylko do odczytu - powinnieneś utworzyć partycję konfiguracyjną."
#: EnvironmentWarning.ReadOnlyConfig.Link.Text
msgid "Initialize partition"
msgstr ""
msgstr "Zainicjuj partycję"
#: EnvironmentWarning.MissingProgramSfdisk.Title
msgid "Missing program"
msgstr ""
msgstr "Brak programu"
#: EnvironmentWarning.MissingProgramSfdisk.Text
msgid "The program 'sfdisk' is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox to configure it properly."
msgstr ""
msgstr "Program 'sfdisk' nie jest instalowany. Proszę zwrócić się do administratora serwera CryptoBox, aby prawidłowo skonfigurał go."
#: EnvironmentWarning.MissingProgramMkfs.Text
msgid "The program 'mkfs' is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox to configure it properly."
msgstr ""
msgstr "Program 'mkfs' nie jest instalowany. Proszę zwrócić się do administratora serwera CryptoBox, aby prawidłowo skonfigurał go."
#: EnvironmentWarning.MissingProgramE2label.Text
msgid "The program 'e2label' is not installed. Please ask the administrator of the CryptoBox to configure it properly."
msgstr ""
msgstr "Program 'e2label' nie jest instalowany. Proszę zwrócić się do administratora serwera CryptoBox, aby prawidłowo skonfigurał go."
#: SuccessMessage.Partitioned.Title
msgid "Partitioning complete"
msgstr ""
msgstr "Partycjonowanie skończone"
#: SuccessMessage.Partitioned.Text
msgid "The disk was partitioned successfully."
msgstr ""
msgstr "Partycjonowanie dysku powiodło się."
#: SuccessMessage.EasySetup.Title
msgid "Initialization completed"
msgstr ""
msgstr "Zakończono inicjalizację"
#: SuccessMessage.EasySetup.Text
msgid "Automatic initialization was finished successfully."
msgstr ""
msgstr "Automatyczną inicjalizację zakończono pomyślnie."
#: WarningMessage.FormatNotConfirmed.Title
msgid "Confirmation missing"
msgstr ""
msgstr "Brak potwierdzenia"
#: WarningMessage.FormatNotConfirmed.Text
msgid "You did not confirm this action by activating the checkbox."
msgstr ""
msgstr "Nie potwierdziłeś tego polecenia - zaznacz właściwe pole."
#: WarningMessage.NoDisksAvailable.Title
msgid "No disks found"
msgstr ""
msgstr "Nie znaleziono żadnych dysków"
#: WarningMessage.NoDisksAvailable.Text
msgid "No suitable disks found - please check your configuration and hardware setup."
msgstr ""
msgstr "Nie znaleziono odpowiednich dysków - proszę sprawdzić konfigurację i ustawienia komputera."
#: WarningMessage.PartitioningFailed.Title
msgid "Partitioning failed"
msgstr ""
msgstr "Partycjonowanie nie powiodło się"
#: WarningMessage.PartitioningFailed.Text
msgid "The partitioning of the device failed for some reason - sorry!"
msgstr ""
msgstr "Partycjonowanie urządzenia nie powiodło się - przepraszamy!"
#: WarningMessage.PartitioningFailed.Link.Text
msgid "Show log messages"
msgstr ""
msgstr "Pokazuj komunikaty rejestru"
#: WarningMessage.FormattingFailed.Title
msgid "Formatting failed"
msgstr ""
msgstr "Formatowanie nie powiodło się"
#: WarningMessage.FormattingFailed.Text
msgid "Formatting of at least one volume failed - sorry!"
msgstr ""
msgstr "Formatowanie przynajmniej jednego woluminu nie powiodło się - przepraszamy!"
#: WarningMessage.DiskIsBusy.Title
msgid "This disk is busy"
msgstr ""
msgstr "Wybrany dysk jest zajęty"
#: WarningMessage.DiskIsBusy.Text
msgid "Please close all volumes of this disk before partitioning."
msgstr ""
msgstr "Proszę zamknąć wszystkie woluminy tego dysku przed partycjonowaniem."
#: WarningMessage.DiskIsBusy.Link.Text
msgid "Show all disks"
msgstr ""
msgstr "Pokazuj wszystkie dyski"
#: WarningMessage.PartitionTooBig.Title
msgid "Invalid size"
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowa pojemność"
#: WarningMessage.PartitionTooBig.Text
msgid "The volume size you entered exceeded the available size of the disk."
msgstr ""
msgstr "Podana przez Ciebie pojemność woluminu jest większa niż dostępna pojemność dysku."
#: WarningMessage.PartitionTooSmall.Text
msgid "The minimum size of a volume is 10 megabytes."
msgstr ""
msgstr "Minimalna pojemność woluminu jest 10 megabajtów."

View file

@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-29 20:54+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-01 14:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-20 21:03+0100\n"
"Last-Translator: Fabrizio Tarizzo <software@fabriziotarizzo.org>\n"
"Language-Team: Italian <software@fabriziotarizzo.org>\n"
@ -82,7 +82,7 @@ msgstr "Tutte le funzionalità della CryptoBox sono fornite dai plugin. Questo r
#: Help.VolumePlugins
msgid "Volume plugins are used for configuration, activation and general handling of volumes. 'Register' is the tab-based main interface for volume management which appears if you click on a volume. 'Preferences' is one of these tabs can be be filled with volume plugins to reduce the tabs in the volumes interface."
msgstr ""
msgstr "I plugin per le operazioni sui volumi sono usati per la configurazione, l'attivazione e la gestione dei volumi. 'Registra' è l'intarfaccia principale a schede che compare quando si fa clic su un volume. 'Proprietà' è una di queste schede che raggruppa vari plugin allo scopo di ridurre il numero di schede nell'interfaccia."
#: Help.SystemPlugins
msgid "System plugins can change various aspects of the CryptoBox. They may be listed in the main navigation bar (the leftmost part of every page) and/or in the 'System preferences' container. You should never disable the 'Plugin manager'."

View file

@ -2,88 +2,88 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-29 20:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-01 14:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-30 09:44+0200\n"
"Last-Translator: Andrzej S. Kaznowski <andrzej@kaznowski.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
msgid "Plugin manager"
msgstr ""
msgstr "Zarządzanie wtyczkami"
#: Link
msgid "Plugins"
msgstr ""
msgstr "Wtyczki"
#: Title
msgid "Plugin Manager"
msgstr ""
msgstr "Zarządzanie wtyczkami"
#: Title.VolumePlugins
msgid "Volume plugins"
msgstr ""
msgstr "Wtyczki woluminów"
#: Title.SystemPlugins
msgid "System plugins"
msgstr ""
msgstr "Wtyczki systemu"
#: Button.SaveSettings
msgid "Save all settings"
msgstr ""
msgstr "Zapamiętaj wszystkie ustawienia"
#: Button.Up
msgid "move up"
msgstr ""
msgstr "przesuń w górę"
#: Button.Down
msgid "move down"
msgstr ""
msgstr "przesuń w dół"
#: Text.PluginName
msgid "Plugin"
msgstr ""
msgstr "Wtyczka"
#: Text.PluginRank
msgid "Order"
msgstr ""
msgstr "Kolejność"
#: Text.RequestsAuth
msgid "Requires admin?"
msgstr ""
msgstr "Wymaga admin?"
#: Text.InMenu
msgid "Main menu"
msgstr ""
msgstr "Menu główne"
#: Text.InPreferences
msgid "Preferences"
msgstr ""
msgstr "Ustawienia"
#: Text.InVolumeRegister
msgid "Register"
msgstr ""
msgstr "Rejestr"
#: Text.InVolumeProperties
msgid "Properties"
msgstr ""
msgstr "Właściwości"
#: Text.WhereVisible
msgid "Where visible?"
msgstr ""
msgstr "Widoczne w ..."
#: Help.PluginManager
msgid "All features of the CryptoBox are provided by plugins. This makes it possible to extend the CryptoBox easily. Here you may disable some of the available plugins to prevent unwanted user actions. Alternatively you can demand administrative privileges (see 'User manager') to protect dangerous actions from random access. The rightmost column 'order' can be used to change the order of appearance of the plugins. Don't forget to save the settings."
msgstr ""
msgstr "Wszystkie funkcje systemu CryptoBox działają dzięki wtyczkom. Umożliwia to łatwe poszerzenie systemu CryptoBox. Tutaj możesz wyłączyć niektóre wtyczki, aby zapobiec nieporządanym czynnościom uzytkowników. Możesz również wymagać przywilejów administratora (patrz \"Zatządzanie użytkownikami\"), aby zapobiec niebezpiecznym czynnościom wynikających z nieograniczonego dostępu. Najdalej wysunięta kolumna po prawej stronie 'kolejność' może być użyta do zmiany kolejności wtyczek. Nie zapomij zapisać ustawień."
#: Help.VolumePlugins
msgid "Volume plugins are used for configuration, activation and general handling of volumes. 'Register' is the tab-based main interface for volume management which appears if you click on a volume. 'Preferences' is one of these tabs can be be filled with volume plugins to reduce the tabs in the volumes interface."
msgstr ""
msgstr "Wtyczki woluminów są używane do konfigyracji, aktywacji i ogólnego obsługiwania woluminów. 'Rejestr\" jest opartym na tabach głównym interfejsem do zarządzania woluminami, który się wyświetla, gdy klikniesz na wolumin. 'Ustawienia' jest jednym z tych tabów, które może być wypełnione wtyczkami woluminów w celu zredukowania tabów w interfejsie woluminów."
#: Help.SystemPlugins
msgid "System plugins can change various aspects of the CryptoBox. They may be listed in the main navigation bar (the leftmost part of every page) and/or in the 'System preferences' container. You should never disable the 'Plugin manager'."
msgstr ""
msgstr "System woluminów może mieć wpływ na różne aspekty sytemu CryptoBox. Mogą być one umieszczone w głównym pasku nawigacyjnym (najbardziej na lewo wysunięta część każdej strony) i/lub w sekcji 'Ustawienia systemu'. Nigdy nie wyłączaj 'Zarządzanie wtyczkami'."

View file

@ -1,78 +1,77 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:02+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-01 14:29+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-29 20:50+0200\n"
"Last-Translator: Andrzej S. Kaznowski <andrzej@kaznowski.com>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
msgid "Shutdown or reboot the computer"
msgstr ""
msgstr "Wyłącz lub zresetuj komputer"
#: Link
msgid "Shutdown"
msgstr ""
msgstr "Wyłącz"
#: Title
msgid "Shutdown computer"
msgstr ""
msgstr "Wyłącz komputer"
#: Title.ProgressShutdown
msgid "The CryptoBox is shutting down"
msgstr ""
msgstr "Wyłączenie systemu CryptoBox"
#: Title.ProgressReboot
msgid "The CryptoBox is rebooting"
msgstr ""
msgstr "Zresetowanie systemu CryptoBox"
#: Button.Shutdown
msgid "Poweroff"
msgstr ""
msgstr "Wyłącz"
#: Button.Reboot
msgid "Reboot"
msgstr ""
msgstr "Zresetuj"
#: Help.Shutdown
msgid "You can poweroff or reboot the CryptoBox server. You should close all open files before."
msgstr ""
msgstr "Możesz wyłączyć lub zresetować serwer CryptoBox. Wcześniej zamknij wszystkie otwarte pliki."
#: SuccessMessage.Shutdown.Title
msgid "Shutting down the system"
msgstr ""
msgstr "Wyłączenie systemu"
#: SuccessMessage.Shutdown.Text
msgid "If the computer does not turn off itself within a minute, then you should plug it off manually."
msgstr ""
msgstr "Jeśli komputer sam się nie wyłączy w ciągu minuty wyciągnij wtyczkę z kontaktu. "
#: SuccessMessage.Reboot.Title
msgid "Rebooting the system"
msgstr ""
msgstr "Zresetowanie systemu"
#: SuccessMessage.Reboot.Text
msgid "This may take a while (depending on your hardware) ..."
msgstr ""
msgstr "W zależności od komputera może to dłużej potrwać."
#: WarningMessage.ShutdownFailed.Title
msgid "Shutdown failed"
msgstr ""
msgstr "Wyłączenie nie powiodło się"
#: WarningMessage.ShutdownFailed.Text
msgid "Shutting down of the system failed for some reason - sorry!"
msgstr ""
msgstr "Zamknięcie systemu nie powiodło się - przepraszamy!"
#: WarningMessage.RebootFailed.Title
msgid "Reboot failed"
msgstr ""
msgstr "Zresetowanie nie powiodło się"
#: WarningMessage.RebootFailed.Text
msgid "Reboot of the system failed for some reason - sorry!"
msgstr ""
msgstr "Zresetowanie systemu nie powiodło się - przepraszamy!"

View file

@ -1,26 +1,25 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-01 14:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-28 22:07+0200\n"
"Last-Translator: Andrzej S. Kaznowski <andrzej@kaznowski.com>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
msgid "System preferences"
msgstr ""
msgstr "Ustawienia systemu"
#: Link
msgid "Preferences"
msgstr ""
msgstr "Ustawienia"
#: Title.Prefs
msgid "Configure your CryptoBox"
msgstr ""
msgstr "Konfiguruj system CryptoBox"

View file

@ -1,118 +1,117 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-03 12:01+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-01 14:28+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-30 09:44+0200\n"
"Last-Translator: Andrzej S. Kaznowski <andrzej@kaznowski.com>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
msgid "User manager"
msgstr ""
msgstr "Zarządzanie użytkownikami"
#: Link
msgid "Users"
msgstr ""
msgstr "Użytkownicy"
#: Title
msgid "User Manager"
msgstr ""
msgstr "Zarządzanie użytkownikami"
#: Title.AddUser
msgid "Add new user"
msgstr ""
msgstr "Dodaj użytkownika"
#: Title.DelUser
msgid "Remove user"
msgstr ""
msgstr "Usuń użytkownika"
#: Title.ChangePassword
msgid "Change password"
msgstr ""
msgstr "Zmień hasło"
#: Button.DelUser
msgid "Remove"
msgstr ""
msgstr "Usuń"
#: Text.NewUser
msgid "Name of the new user"
msgstr ""
msgstr "Nazwa nowego użytkownika"
#: Text.DelUser
msgid "User to remove"
msgstr ""
msgstr "Użytkownik do usunięcia"
#: Text.ChangePasswordUser
msgid "Change user's password"
msgstr ""
msgstr "Zmień hasło użytkownika"
#: Help.UserManagement
msgid "Some settings and actions of the CryptoBox are restricted to authenticated users. Common actions like opening and closing of volumes are usually possible without administrative permissions. Be careful when adding new users as they will have control over all features of the CryptoBox including partitioning, formatting and user management."
msgstr ""
msgstr "Niektóre ustawienia i czynności w systemie CryptoBox są ograniczone tylko dla zatwierdzonych użytkowników. Zwyczajne czynności, takie jak otwieranie i zamykanie woluminów są normalnie możliwe bez zgody administratora. Uważaj przy dodawaniu nowych użytkowników, ponieważ będą oni mieli kontrolę nad wszystkimi funkcjami systemu CryptoBox włącznie z partycjonowaniem, formatowaniem oraz zarządzaniem użytkownikami."
#: Help.AddUser
msgid "Add a new administrative user and define its password by entering it twice."
msgstr ""
msgstr "Dodaj nowego zatwierdzonego użytkownika oraz zdefiniuj jego hasło wpisukąc je dwa razy."
#: Help.ChangePassword
msgid "Choose a user of the following list and enter the new password twice."
msgstr ""
msgstr "Wybierz użytkownika z podanej listy i wpisz nowe hasło dwa razy."
#: Help.DelUser
msgid "Remove an administrative user. The user 'admin' is reserved and can not be removed."
msgstr ""
msgstr "Usuń zatwierdzonego użytkownika. Użytkownik 'admin' jest zastrzeżony i nie może być usunięty."
#: SuccessMessage.UserAdded.Title
msgid "User added"
msgstr ""
msgstr "Dodano użytkownika"
#: SuccessMessage.UserAdded.Text
msgid "The new user was added successfully."
msgstr ""
msgstr "Nowy użytkownik został pomyślnie dodany."
#: SuccessMessage.UserRemoved.Title
msgid "User removed"
msgstr ""
msgstr "Usunięto użytkownika"
#: SuccessMessage.UserRemoved.Text
msgid "The user was removed successfully."
msgstr ""
msgstr "Pomyślnie usunieto użytkownika."
#: SuccessMessage.PasswordChanged.Title
msgid "Password changed"
msgstr ""
msgstr "Zmieniono hasło"
#: SuccessMessage.PasswordChanged.Text
msgid "The password was changed successfully."
msgstr ""
msgstr "Pomyślnie zmieniono hasło."
#: WarningMessage.InvalidUserName.Title
msgid "Invalid username"
msgstr ""
msgstr "Nieprawidłowa nazwa użytkownika"
#: WarningMessage.InvalidUserName.Text
msgid "The choosen username is invalid: only letters and digits are allowed."
msgstr ""
msgstr "Nazwa użytkownika jest nieprawidłowa: dozwolone są tylko litery i cyfry."
#: WarningMessage.NeverRemoveReservedUser.Title
msgid "Reserved user"
msgstr ""
msgstr "Zastrzeżony użytkownik"
#: WarningMessage.NeverRemoveReservedUser.Text
msgid "You may not remove a reserved user. Sorry!"
msgstr ""
msgstr "Nie możesz usunąć użytkownika zastrzeżonego."
#: WarningMessage.UserAlreadyExists.Title
msgid "User exists"
msgstr ""
msgstr "Użytkownik już istnieje"
#: WarningMessage.UserAlreadyExists.Text
msgid "The choosen username does already exist. Please choose another one."
msgstr ""
msgstr "Wybrana nazwa użytkownika już istnieje. Proszę wybrać inną nazwę."

View file

@ -1,62 +1,61 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2006-12-18 11:50+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-01 14:24+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-29 20:42+0200\n"
"Last-Translator: Andrzej S. Kaznowski <andrzej@kaznowski.com>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
msgid "Automatic opening"
msgstr ""
msgstr "Otwieranie automatyczne"
#: Title.AutoMountVolume
msgid "Open during startup"
msgstr ""
msgstr "Otwieranie podczas uruchomienia"
#: Help.AutoMount
msgid "You may enable automatic activation for any non-encrypted volume. It will get opened automatically when you turn on the CryptoBox server."
msgstr ""
msgstr "Możesz włączyć automatyczną aktywację dla dowolnego nieszyfrowanego woluminu. Wolumin otworzy się automatycznie podczas uruchomienia serwera CryptoBox."
#: Button.AutoMountOn
msgid "Enable automatic opening"
msgstr ""
msgstr "Włącz automatyczne otwieranie"
#: Button.AutoMountOff
msgid "Disable automatic opening"
msgstr ""
msgstr "Wyłącz automatyczne otwieranie"
#: Text.AutoIsOn
msgid "Currently automatic opening is enabled"
msgstr ""
msgstr "Automatyczne otwieranie jest włączone"
#: Text.AutoIsOff
msgid "Currently automatic opening is disabled"
msgstr ""
msgstr "Automatyczne otwieranie jest wyłączone"
#: SuccessMessage.AutoMountEnabled.Title
msgid "Automatic activation enabled"
msgstr ""
msgstr "Automatyczna aktywacja jest włączona"
#: SuccessMessage.AutoMountEnabled.Text
msgid "This volume will get opened during startup."
msgstr ""
msgstr "Ten wolumin otworzy się podczas uruchomienia."
#: SuccessMessage.AutoMountDisabled.Title
msgid "Automatic activation disabled"
msgstr ""
msgstr "Automatyczna aktywacja jest wyłączona"
#: SuccessMessage.AutoMountDisabled.Text
msgid "This volume will not get opened during startup."
msgstr ""
msgstr "Ten wolumin nie otworzy się podczas uruchomienia."
#: AdviceMessage.NoAutoMountForEncryptedVolumes.Text
msgid "Automatic activation is not possible for encrypted volumes."
msgstr ""
msgstr "Automatyczna aktywacja nie jest możliwa dla szyfrowanych woluminów."

View file

@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-29 20:52+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-01 14:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-26 11:06+0100\n"
"Last-Translator: Fabrizio Tarizzo <software@fabriziotarizzo.org>\n"
"Language-Team: Italian <software@fabriziotarizzo.org>\n"
@ -54,4 +54,4 @@ msgstr "Impossibile modificare la password"
#: WarningMessage.PasswordChange.Text
msgid "The password of this volume could not be changed - sorry!"
msgstr ""
msgstr "La password di questo volume non può essere modificata."

View file

@ -1,58 +1,57 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-29 20:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-01 14:27+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-29 20:58+0200\n"
"Last-Translator: Andrzej S. Kaznowski <andrzej@kaznowski.com>\n"
"Language-Team: POLSKI <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Translate Toolkit 0.10.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Generator: Pootle 0.10.1\n"
#: Name
msgid "Change volume password"
msgstr ""
msgstr "Zmień hasło dla woluminu"