You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

213 lines
6.0 KiB

Lang {
Name = slovenščina
Title {
Top = The CryptoBox
Slogan = Privatnost v vsako vas!
Init = CryptoBox zagon
Mount = Aktivacija kriptiranih podatkov
Umount = Deaktivacija kriptiranih podatkov
Config = CryptoBox konfiguracija
Log = CryptoBox dnevnik
ShutDown = Ugasni
Status = Stanje
}
Text {
EnterCurrentCryptoPassword = Vpišite geslo:
EnterNewCryptoPassword = Vpišite novo geslo:
EnterSameCryptoPassword = Ponovite novo geslo:
EnterCurrentAdminPassword = Vnesite trenutno obstoječe geslo administratorja/ke:
EnterNewAdminPassword = Vnesite novo geslo administratorja/ke:
EnterSameAdminPassword = Ponovite novo geslo administratorja/ke:
InitWarning = Med incializacijo bodo VSI PODATKI z vašega trdega diska IZBRISANI!
ConfirmInitHint = Vsled potrditve vaših dejanj vpišite naslednje besedilo:
ConfirmInit = Da, zbirši vse podatke!
PartitionInfo = trenutna porazdelitev trdega diska:
IPAddress = IP CryptoBoxa:
TimeOut = Čas preklica deaktivacije kriptiranega datotečnega sistema:(v minutah)
EmptyLog = Dnevnik CryptoBoxa je prazen.
SelectLanguage = Jezikovne nastavitve:
RedirectNote = Kliknite če vaš iskalnik ne podpira avtomatične preusmeritve.
ProjectHomePage = Spletna stran projekta
ProjectNote = CryptoBox je projekt
DoUmount = Deaktivacija kriptiranega datotečnega sistema
DoMount = Aktivacija kriptiranega datotečnega sistema
Configuration = Konfiguracija
CryptoIsActive = The encrypted data is accessible.
CryptoIsDown = The encrypted data is protected from any access.
}
Button {
DoInit = Zagon CryptoBoxa
SaveConfig = Shrani konfiguracijo
Update = Osveži
Mount = Aktivacija kriptiranega datotečnega sistema
Umount = Deaktivacija kriptiranega datotečnega sistema
Config = Konfiguracija
PowerOff = Ugasni
ReBoot = Ponovni zagon
Protocol = Dnevnik
Documentation = Priročnik
Status = Stanje
}
WarningMessage {
InitNotConfirmed {
Title = Potrditev ni uspela
Text = Besedilo mora biti vpisano natanko kot je prikazano!
}
EmptyCryptoPassword {
Title = Nepravilno geslo
Text = Geslo ne sme biti prazno!
}
DifferentCryptoPasswords {
Title = Gesli se ne ujemata!
Text = Obe vnešeni gesli morata biti identični, v zagotovilo, da je vpisano željeno geslo.
}
DifferentAdminPasswords {
Title = Administracijski gesli se ne ujemata
Text = Obe vnešeni gesli morata biti identični, v zagotovilo da je vpisano željeno geslo.
}
WrongAdminPassword {
Title = Napačno administracijsko geslo!
Text = Vnešeno administracijsko geslo je nepravilno. Prosimo poskusite znova!
}
MountFailed {
Title = Aktivacija ni uspela
Text = Kriptiran datotečni sistem se ni aktiviral.Po vsej verjetnosti je bilo geslo napačno.
}
UmountFailed {
Title = Deaktivacija ni uspela
Text = Kriptiran datotečni sistem se ni aktiviral.Datoteke so morda v uporabi. Zaprite vse programe. (naprimer ta nadvse razširjen urejevalnik besedil). V primeru nuje ugasnite CryptoBox!
}
NotInitialized {
Title = Konfiguracija ni najdena
Text = CryptoBox še ni bil konfiguriran.
}
InitNotFinished {
Title = Zagon še ni dovršen
Text = Zagon bo dovršen v nekaj minutah. Po končanem zagonu bo ta možnost omogočena.
}
IsMounted {
Title = Že aktivno
Text = Kriptiran datotečni sistem je že aktiviran.
}
NotMounted {
Title = Onemogočeno
Text = Kriptiran datotečni sistem trenutno ni aktiven.
}
AlreadyConfigured {
Title = Konfiguracija uspela
Text = CryptoBox je đe bil konfiguriran. Če ponovno zaženete bodo vsi podatki izbrisani!
}
InvalidLanguage {
Title = Nepravilna izbira jezika
Text = Izbrani jezik ni na voljo!
}
InvalidIP {
Title = Napačen IP naslov
Text = Izbran omrežni naslov ni veljaven!
}
InvalidTimeOut {
Title = Nepravilen čas preklica
Text = Izbran čas preklica ni veljaven!
}
ConfigTimeOutFailed {
Title = Napaka med spremembo časa preklica
Text = Časa preklica ne morete spremeniti!
}
ConfigLanguageFailed {
Title = Napaka med spremembo jezikovnih nastavitev
Text = Spreminjanje jezikovnih nastavitev ni mogoče.
}
ConfigIPFailed {
Title = Napaka med spreminjanjem omrežnega naslova.
Text = Spreminjanje omrežnega naslova ni mogoče.
}
IPAddressChanged {
Title = Sprememba omrežnega naslova
Text = Omrežni naslov je spremenjen. V nekaj sekundah boste preusmerjeni na nov naslov.
}
}
SuccessMessage {
InitRunning {
Title = Zagon poteka
Text = Zagon bo dokončan v ozadju.
}
ConfigSaved {
Title = Konfiguracija spravljena
Text = Nove nastavitve so sprejete.
}
MountDone {
Title = Kriptiran datotečni sistem aktiviran
Text = Kriptiran datotečni sistem je na voljo.
}
UmountDone {
Title = Kriptiran datotečni sistem deaktiviran.
Text = Kriptiran datotečni sistem je varovan pred vstopom.
}
PowerOff {
Title = Ugasni
Text = CryptoBox se zaustavlja. V nekaj sekundah ga lahko izklopite.(v kolikor se to ne zgodi avtomatično).
}
ReBoot {
Title = Ponovni zagon
Text = CryptoBox se zaganja. V nekaj sekundah bo zopet na voljo.
}
}
ErrorMessage {
UnknownAction {
Title = Neznan zahtevek
Text = Podali ste nedefiniran zahtevek.
}
NoSSL {
Title = Nekriptirana povezava
Text = CryptoBox sprejme le kriptirane povezave (https), da je geslo zaščiteno pred radovednimi očmi. V nekaj sekundah bo kriptirana povezava vzpostavljena.
}
InitFailed {
Title = Zagon ni uspel
Text = Prosim pošljite dnevnik (poglejte zgoraj) razvijalcem CryptoBoxa.
}
NoHardDisk {
Title = Ni trdega diska
Text = Primeren trdi disk za shranjenje kriptiranega datotečnega sistema ni zaznan. Poskrbite da bo med zagonom BIOS zaznal trdi disk.
}
}
}