language cleanup

This commit is contained in:
lars 2007-04-20 12:50:53 +00:00
parent 2360428351
commit 52eefdaee2
6 changed files with 8 additions and 56 deletions

View file

@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-21 08:49+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-20 14:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-04-04 21:26+0200\n"
"Last-Translator: kessel <kessel@systemausfall.org>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@ -24,26 +24,6 @@ msgstr "Discos duros"
msgid "Available disks"
msgstr "Discos duros disponibles"
#: Help.Disks
msgid "All available disks appear in this frame. To divide several disks from each other, their names and sizes are written below. Reload this page after you've connected a new device. Click on a disk symbol to activate or format it or for getting detailed information. It's good practice to give your volumes identifying names before you use them."
msgstr "Todos los discos duros aparecen en este marco. Para separarlos sus nombres y capacidades estan debajo. Recarga esta página si tu has conectado una unidad nueva. Clique a un símbolo de un disco duro para activarlo o fomatearlo o recibir informacíones detallados. Es una buena practica de dar nombres identificables a las unidades antes de la utilisación."
#: Help.Active
msgid "The volumes shown here are currently activated."
msgstr "Las unidades mostradas aquí están activadas in este momento."
#: Help.Legend
msgid "Here you see all used disk icons and next to each its correlating meaning. Just to make sure: \"unencrypted\" means that anyone who get's this disk in his/her fingers will be able to read all data stored on it! The options \"activated\" and \"deactivated\" are describing the status of the disk inside the CryptoBox and so in your network. If a disk is \"activated\" its content is available in your network. So if you \"activated\" an \"encrypted\" disk, you can access its data in your network. This is symbolized by an opened lock icon."
msgstr ""
#: AdviceMessage.NoDisksAvailable.Text
msgid "No available disks were found!"
msgstr ""
#: Active
msgid "Active disks"
msgstr ""
#: Legend
msgid "Icon legend"
msgstr ""

View file

@ -2,7 +2,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-21 08:49+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-20 14:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-03-27 16:47+0200\n"
"Last-Translator: wei <weilinus@hotmail.com>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@ -24,26 +24,6 @@ msgstr "Diskar"
msgid "Available disks"
msgstr "Tillgängliga diskar"
#: Help.Disks
msgid "All available disks appear in this frame. To divide several disks from each other, their names and sizes are written below. Reload this page after you've connected a new device. Click on a disk symbol to activate or format it or for getting detailed information. It's good practice to give your volumes identifying names before you use them."
msgstr "Alla tillgängliga diskar visas i den här rutan. För att särskilja diskarna från varandra, är namn och storlek skrivna under dem. Hämta om den här sidan efter att du har kopplat in en ny enhet. Klicka på en disk-symbol för att aktivera, formatera eller för att få detaljerad information om disken. Det är praktiskt att ge dina volymer identifierande namn innan du använder dem. "
#: Help.Active
msgid "The volumes shown here are currently activated."
msgstr "Volymerna som visas här är för närvarande aktiverade. "
#: Help.Legend
msgid "Here you see all used disk icons and next to each its correlating meaning. Just to make sure: \"unencrypted\" means that anyone who get's this disk in his/her fingers will be able to read all data stored on it! The options \"activated\" and \"deactivated\" are describing the status of the disk inside the CryptoBox and so in your network. If a disk is \"activated\" its content is available in your network. So if you \"activated\" an \"encrypted\" disk, you can access its data in your network. This is symbolized by an opened lock icon."
msgstr "Här kan du se alla använda disk-ikoner och bredvid varje dess tillhörande betydelse. För att klargöra: ”okrypterad” betyder att vem som helst som får tillgång till disken, kan läsa all data som är lagrad på den! Alternativen ”aktiverad” och ”oaktiverad” beskriver status på disken i CryptoBox:en och följaktligen i ditt nätverk. Om en disk är ”aktiverad” är dess innehåll tillgängligt. Så om du ”aktiverar” en ”krypterad” disk, möjliggörs åtkomst till diskens data i ditt nätverk. Detta symboliseras av ikon föreställande ett öppet lås. "
#: AdviceMessage.NoDisksAvailable.Text
msgid "No available disks were found!"
msgstr "Inga tillgängliga diskar hittades!"
#: Active
msgid "Active disks"
msgstr "Aktiverade diskar"
#: Legend
msgid "Icon legend"
msgstr "Ikonförklaring"

View file

@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-21 08:48+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-20 14:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@ -54,5 +54,5 @@ msgid "Could not change password"
msgstr ""
#: WarningMessage.PasswordChange.Text
msgid "The password of this volume could not be changed - sorry! Maybe you mistyped your current password?"
msgid "The password of this volume could not be changed - sorry!"
msgstr ""

View file

@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-21 08:48+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-20 14:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@ -54,5 +54,5 @@ msgid "Could not change password"
msgstr ""
#: WarningMessage.PasswordChange.Text
msgid "The password of this volume could not be changed - sorry! Maybe you mistyped your current password?"
msgid "The password of this volume could not be changed - sorry!"
msgstr ""

View file

@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-21 08:49+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-20 14:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@ -68,7 +68,3 @@ msgstr ""
#: Text.Size.Used
msgid "Used space of volume"
msgstr ""
#: Text.Filesystem
msgid "Filesystem"
msgstr ""

View file

@ -3,7 +3,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: CryptoBox-Server 0.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: translate@cryptobox.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-03-21 08:49+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2007-04-20 14:35+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
@ -68,7 +68,3 @@ msgstr ""
#: Text.Size.Used
msgid "Used space of volume"
msgstr ""
#: Text.Filesystem
msgid "Filesystem"
msgstr ""